Real Estate & Vastgoed

Als projectontwikkelaar of ondernemer in vastgoed:

 • wil je een grotere positieve maatschappelijke impact realiseren. Maar je weet niet altijd hoe.
 • besef je dat de oplevering van gebouwen niet altijd voldoende is. Klanten verwachten een service die hun leefkwaliteit verhoogt. Overheden eisen, naast woningen, ook voorzieningen voor de buurt en leggen de lat hoog op vlak van duurzaamheid.
 • wil je een onderneming zijn die vlotter kan inspelen op maatschappelijke veranderingen en bestand is tegen onzekerheid.
 • wil je in dialoog gaan met buurtbewoners en andere stakeholders. Tegelijk wil je niet dat de realisatie van jouw project vertraging oploopt of in het gedrang komt.

Urban Connector is een innovatie- en adviesbureau voor wie bouwt aan duurzame steden en warme buurten.

 • innovatie op basis van de ‘collectieve intelligentie’ van je medewerkers en doelpubliek
 • onderbouwd met belevings- en gedragsonderzoek

 

AANBOD

Strategische & tactische begeleiding

 • bij het uitbouwen van ‘living as a service’
 • voor meer sociale en ecologische impact
 • voor het ontwikkelen van concepten en diensten
 • bij het nudgen van bewoners en gebruikers tot duurzaam wonen en werken

Procesbegeleiding & projectmanagement

 • kort-op-de-bal-ondersteuning bij de realisatie van je change-traject
 • via coaching en intervisie
 • via freelance projectmanagement

Participatie & buurtcommunicatie

 • creëer draagvlak voor jouw project
 • verhoog de kwaliteit van je project
 • word een aantrekkelijke partner voor steden en gemeenten.

Wat levert het op?

 • een heldere strategie en visie, geënt op het DNA van je bedrijf
 • een concrete aanpak en ‘quick wins’
 • eigenaarschap en ondernemerschap bij je medewerkers
 • draagvlak bij je doelpubliek
 • een toekomstbeeld dat rekening houdt met verandering en onzekerheid

 

Hoe ontwerpen we een ondernemershub met functies voor zowel bedrijven als buurtbewoners?

 

Hoe versterken we de samenwerking met alle actoren die bouwen aan het Oostende van morgen?

 

Wie en wat beïnvloedt Vlamingen in hun woonkeuze?

 

Hoe positioneren we ons in een steeds competitievere markt?

Hoe plaatsen we als projectontwikkelaar de mens centraal in ons aanbod, onze service en communicatie?

 

Wat als we senioren, ondernemers, zorgprofessionals en overheidsmedewerkers samen de ideale ‘assistentiewijk’ laten ontwerpen?

 

Hoe betrekken we buurtbewoners bij de reconversie van hun buurt?

Wil jij ook meer impact realiseren?

Pin It on Pinterest

Share This