Overheid & social profit

Onze klanten ervaren deze uitdagingen:

 • “We willen onze inwoners en doelpubliek beter betrekken bij ons beleid.”
 • “Hoe introduceren we gebiedsgericht werken in onze organisatie?”
 • “We willen met onze inwoners concrete acties voor het klimaat opzetten.”
 • “Onze aanpak van vandaag werkt gewoon niet meer.”
 • “Hoe kunnen we ons doelpubliek engageren tot duurzame gedragsverandering?”
 • “We willen met andere overheden of organisaties samenwerken, maar we weten niet hoe eraan te beginnen.”

Waarmee we jou ondersteunen:

1.
Strategie &
beleid
 
 • nieuw beleid ontwerpen
 • uitdenken van nieuwe stadsprojecten
 • gedragsstrategieën
 • participatiestrategieën
 • subsidieaanvragen.
2.
Procesbegeleiding & cocreatie
 
 • gebiedsgericht werken
 • belanghebbendenmanagement
 • transversaal werken
 • coaching en intervisie projectleiders en procesmanagers.

 

3.
Participatie &
draagvlak
 
 • buurtparticipatie
 • klimaattafels
 • belanghebbendenmanagement
 • gedragsverandering.

 

 

Waarom kiezen voor
Urban Connector?

 

Bij ons krijg je geen klassieke of theoretische aanpak. We gaan meteen aan de slag met een creatieve mindset, gericht op echte resultaten en snelle acceptatie. Onze aanpak kijkt vooruit en brengt direct tastbare successen met zich mee.

Wil je weten hoe we voor jou het verschil kunnen maken?

Zo helpen we duurzame verandering brengen:

Beter in ‘t Westerkwartier

Beter in ‘t Westerkwartier

Een strategie voor zorgzame buurtrenovatie en een subsidie van 800.000 euro.
Workshop gebiedsgericht werken Nijlen

Workshop gebiedsgericht werken Nijlen

Oefenen in slimmer samenwerken.
Ambitienota mobiliteit Oostende

Ambitienota mobiliteit Oostende

Heldere criteria voor ingrepen op vlak van mobiliteit en publieke ruimte.

Pin It on Pinterest

Share This