Overheid & social profit

Onze klanten ervaren deze uitdagingen:

 • “We willen onze inwoners en doelpubliek beter betrekken bij ons beleid.”
 • “Hoe introduceren we gebiedsgericht werken in onze organisatie?”
 • “We willen met onze inwoners concrete acties voor het klimaat opzetten.”
 • “Onze aanpak van vandaag werkt gewoon niet meer.”
 • “Hoe kunnen we ons doelpubliek engageren tot duurzame gedragsverandering?”
 • “We willen met andere overheden of organisaties samenwerken, maar we weten niet hoe eraan te beginnen.”

Urban Connector is een innovatie- en adviesbureau voor wie bouwt aan duurzame steden en warme buurten.

 • innovatie op basis van de ‘collectieve intelligentie’ van je medewerkers en doelpubliek
 • onderbouwd met belevings- en gedragsonderzoek.

 

AANBOD

Strategische & tactische begeleiding

 • uitwerken van een (horizontale) beleidsvisie mét een concrete aanpak
 • ondersteuning bij subsidieaanvragen
 • gedragsstrategieën
 • participatiemanagement

Procesbegeleiding & cocreatie

 • ondersteuning multistakeholderoverleg
 • procesbegeleiding bij horizontaal beleid
 • participatie- en buurtcommunicatie
 • coaching van projectleiders

Belevings- en gedragsonderzoek

 • voor een beter begrip van de leefwereld van je doelpubliek
 • zowel voor ruimtelijke vraagstukken …
 • … als sociale en ecologische uitdagingen

Wat levert het op?

 • een heldere strategie en visie
 • een concrete aanpak en ‘quick wins’
 • eigenaarschap en ondernemerschap bij je medewerkers
 • draagvlak bij je doelpubliek
 • een toekomstbeeld dat rekening houdt met verandering en onzekerheid

 

Hoe kunnen we met diverse stadsdiensten en buurtorganisaties beter samenwerken om de sociale en ruimtelijke uitdagingen in een buurt te tackelen?

 

Hoe kunnen Stad en 30 organisaties samen een succesvol en innovatief voedselbeleid voeren?

Hoe versterken we de samenwerking met alle actoren die bouwen aan het Oostende van morgen?

 

Hoe kunnen we met ons mobiliteitsbeleid de leefkwaliteit van onze inwoners en bezoekers vergroten?

 

Wat als we senioren, ondernemers, zorgprofessionals en overheidsmedewerkers samen de ideale ‘assistentiewijk’ laten ontwerpen?

 

Hoe betrekken we buurtbewoners bij de reconversie van hun buurt?

Wat als ‘digital natives’ de digitale kloof met senioren helpen dichten?

Wil jij ook meer impact realiseren?

Pin It on Pinterest

Share This