Stadsdialoog Oostende woonstad

“Hoe maken we van Oostende een fijne stad om in te wonen, zowel vandaag als (over)morgen?” “En hoe kunnen we daar samen aan werken?” Dat waren de centrale vragen van de Stadsdialoog ‘Oostende diverse en leefbare woonstad aan zee’ van 5 oktober 2023. Een heel divers publiek ging in op de uitnodiging van het Stadsdatelier Oostende om in gesprek te gaan over stadsontwikkeling in de stad aan zee en de rol van het Stadsatelier daarin: medewerkers van Stad Oostende en andere overheden, experten, ontwerpers, onderzoekers, projectontwikkelaars, Oostendenaars, tweedeverblijvers en mensen uit het middenveld.

Urban Connector organiseerde de Stadsdialoog als onderdeel van het traject ‘Oostende diverse en leefbare woonstad aan zee’ en de begeleidingsopdracht van het Stadsatelier Oostende. Het doel daarvan is om:

  • de stakeholders van het Stadsatelier nauwer te betrekken bij zijn werking
  • een gezamenlijke visie te ontwikkeling over de ruimtelijke ontwikkeling van Oostende
  • de werking van het Stadsatelier scherp te stellen.

Wil je samen met jouw doelpubliek aan de slag?

Pin It on Pinterest

Share This