Aanpak

Aan de slag met complexe uitdagingen

Overheden, ondernemingen en organisaties staan vaak voor complexe (maatschappelijke) uitdagingen. Bij deze “wicked problems” werken verschillende factoren op elkaar in:

 • verschillende vraagstukken of maatschappelijke opgaves die samen komen
 • de slagkracht en cultuur van je organisatie
 • je relatie met burgers en stakeholders en hun relaties onderling
 • je communicatie en positionering.

Strategieën en ingrepen die geen rekening houden met hoe die factoren op elkaar inwerken, lossen niets op:

 • uitgeschreven strategieën vinden geen weerklank binnen en buiten de organisatie en blijven dode letter
 • ze verschuiven, verergeren of creëren nieuwe problemen en hogere kosten
 • er is meer ontevredenheid en minder draagvlak bij burgers, stakeholders, medewerkers.

 

“Geen technische of academische benadering maar een flexibele manier van inspelen op kansen”.

Karel Vanackere

Directeur, AGSO Oostende

Flexibele en duurzame aanpak

Urban Connector zorgt ervoor dat je toch een snelle start kan nemen terwijl je tegelijkertijd werkt aan een duurzame langetermijnaanpak. Ik hanteer daarvoor een flexibele en tegelijk methodische werkwijze, die bestaat uit de volgende ingrediënten:

 

Research / need finding

Samen met jou onderzoek ik welke problemen opduiken en waar we naar toe moeten. Dat gebeurt bv. via een startoverleg, research, het vergaren van ‘collective intelligence’ via cocreatie, een experiment, … of een combinatie daarvan.

 

Procesbegeleiding en draagvlak

Daarna gaan we aan de slag door de expertise binnen je organisatie en die van je stakeholders met elkaar te verbinden. Dat gebeurt bv. via procesbegeleiding, cocreatie, design sprints, …

Zo komen we:

 • tot nieuwe inzichten en oplossingen
 • krijgen we zicht op noden en wensen van verschillende betrokkenen en
 • bouwen we draagvlak voor het proces of project.

 

Storytelling

Bij het tackelen van een complexe opgave moet je heel wat neuzen in dezelfde richting krijgen. Het is belangrijk actoren samen te brengen rond een gemeenschappelijk doel en de meerwaarde voor iedere betrokkene helder te maken. Ik ondersteun je proces of project daarom met een motiverend en engagerend verhaal.

 

Team op maat

Elk complex probleem is (net iets) anders. Ik laat me daarom voor jouw project versterken door een team op maat. Ik werk onder meer samen met service designers, architecten, communicatie-experten, onderzoekers, coaches en creatieve makers.

 

Wat levert het op?

Mijn klanten:

 • kunnen meteen aan de slag met het tacklen van hun probleem en weten hoe ze tegelijk iets duurzaam kunnen uitbouwen.
 • hebben betrokken stakeholders en weten hoe die ook verder in het proces te engageren.
 • beschikken over een sterke visie die rekening houdt met veranderingen en onzekerheid.
 • kunnen burgers en stakeholders verbinden met een engagerend verhaal.

Sta je voor een complex vraagstuk?

Recente projecten

Een belevingsonderzoek naar compact wonen in Vlaanderen

Een belevingsonderzoek naar compact wonen in Vlaanderen

Waarom kiezen mensen voor een compacte woning? Hoe ervaren ze hun woonsituatie? Endeavour, Urban Connector en Fran Bambust zochten dit uit in het ‘Belevingsonderzoek compact wonen’ i.o.v. het Vlaams Planbureau voor Omgeving. Met het onderzoek bieden we inzichten in...

Lees meer
‘We hebben jullie nodig’

‘We hebben jullie nodig’

Eind september ontmoette ZM Koning Filip de laureaten van het IDCity-project. IDCity is een initiatief van de Koning Boudewijnstichting dat jonge sociale ondernemers uit verschillende steden de kans biedt om een project te realiseren dat bijdraagt aan het...

Lees meer
Hebben we wel een baksteen in de maag?

Hebben we wel een baksteen in de maag?

Hebben we als Vlaming echt wel een baksteen in de maag? Of lijkt dat zo omdat we van jongsaf de boodschap ingeprent krijgen dat een vrijstaand huis buiten de stad de ideale woning is? Samen met Endeavour en Fran Bambust onderzoek ik voor het Vlaams...

Lees meer

Pin It on Pinterest

Share This