Damman-Croes Roeselare

Hartje Krottegem

De site Damman-Croes is een projectgebied van 18.000 m² in het hart van de Roeselaarse wijk Krottegem. De site is genoemd naar het voormalige metaalconstructiebedrijf dat er gevestigd was. Projectontwikkelaar CAAAP ontwikkelt er de komende jaren een kwalitatieve woon- en leefbuurt. Urban Connector schreef de participatie- en communicatiestrategie uit en zal ook het participatietraject met de buurt opzetten.

Divers programma rond een groen binnengebied

De ontwikkeling van Damman-Croes moet voorzien in verschillende functies voor de buurt:

  • er komen een 110-tal woonunits: appartementen, ruimere woningen voor gezinnen en compactere units voor starters.
  • de bestaande vestigingen van Basisschool Mozaïek worden samengebracht in een nieuwbouw
  • de voormalige bibliotheek De Vriendschap gerestaureerd
  • er komt een dakmoestuin, ingericht door PAKT
  • 30% van de site wordt groen binnengebied.

Participatie met de buurt

Nu CAAAP door Stad Roeselare is gekozen om Damman-Croes te ontwikkelen, starten de ontwerpers en architecten aan de verdere uitwerking van de plannen. Ook de buurtbewoners zullen daar kunnen aan bijdragen. Urban Connector zet daarvoor een participatietraject op over de invulling van het openbaar groen, een nieuwe bestemming voor bibliotheek De Vriendschap en een geschikte invulling van de daktuin.

Factsheet

  • Opdrachtgever: CAAAP.
  • Thema’s: wonen, groen, stadsontwikkeling.
  • Methodes: Design Thinking, cocreatie.
  • Partners: CAAAP, burOGroen, Declerck-Daels Architecten, bildt, Vibe vzw, PAKT.

Wil je draagvlak creëren bij je doelpubliek?

Pin It on Pinterest

Share This