• Lokale besturen staan vandaag voor complexe vraagstukken.
  • Ook assertieve burgers, bevlogen medewerkers, kritische verenigingen en ondernemers hebben hun mening over de buurt of samenleving.
  • Elke groep schuift eigen oplossingen naar voor. Soms vanuit tegengestelde belangen.
  • Geen van hen kan deze uitdagingen alleen aan.
  • Dat kunnen ze wel door zich te verbinden. Dat is wat ik doe voor jouw lokaal bestuur of organisatie.

 

Urban Connector verbindt mensen, kennis, disciplines, leefwerelden, …
Zo komen we tot duurzame keuzes en een concrete aanpak.

Aanpak

1

Gedragsverandering

Elke strategie of interventie heeft een bepaald gedrag van burgers, klanten en stakeholders als doel.

Lees meer...

2

Design Thinking

Complexe vraagstukken vragen om een flexibele en nieuwsgierige aanpak die mensen centraal stelt.

Lees meer...

3

Cocreatie

alle betrokkenen kunnen hun inzichten, bezorgdheden en creativiteit inbrengen

Lees meer...

Aanbod

Design Sprints

voor het bedenken van ideeën, beleid of een concrete aanpak

Lees meer...

Procesbegeleiding

bij lastige vraagstukken met diverse belanghebbenden

Lees meer...

Gedragsonderzoek

om je inwoners of klanten beter te begrijpen

Lees meer...

Storytelling

voor communicatie die jouw doelpubliek engageert

Lees meer...

Wat levert het op?

  • je kan meteen aan de slag met het tackelen van een probleem (‘quick wins’) en weet tegelijk een toekomstbestendig beleid uit te bouwen
  • maatschappelijke uitdagingen worden vertaald naar een concrete aanpak
  • je hebt betrokken stakeholders en weet ook hoe die verder in een proces te engageren.
  • jouw lokaal bestuur of organisatie beschikt over een sterke visie die rekening houdt met veranderingen en onzekerheid.

“Geen technische of academische benadering maar een flexibele manier van inspelen op kansen”.

Karel Vanackere
Directeur, ASGO Oostende

“Karim stelt grondige en essentiële vragen die verder gaan dan de eerste laag. Dat is noodzakelijk om verder te leren kijken dan je neus lang is. Het verruimt je perspectief en zo kom je tot duurzame oplossingen”.

Ann Decorte
Lector en onderzoeker sociaal werk, howest

“Karim heeft ons op een andere manier naar onze werking leren kijken. Ondanks de korte doorlooptijd van de opdracht, heeft hij een goede analyse gebracht van wat gaande is in een specifieke sector. Iets wat als buitenstaander niet evident is.”

Bert Grugeon
Algemeen Directeur Van Roey Vastgoed

Pin It on Pinterest

Share This