Over mij

Karim Cherroud, zaakvoerder Urban Connector

Complexe uitdagingen

Overheden, ondernemingen en organisaties staan vaak voor complexe (maatschappelijke) uitdagingen. Deze “wicked problems” zijn vaak nieuw of onvoorzien, overlappen verschillende domeinen en hebben daarom ook invloed op meerdere stakeholders, zowel intern als extern. En, zo blijkt keer op keer: ingrepen en strategieën die geen rekening houden met hoe factoren en actoren op elkaar inwerken, lossen niets op of creëren nieuwe problemen en hogere kosten. En op die manier natuurlijk meer ontevredenheid bij belanghebbenden waardoor draagvlak verder weg is dan ervoor.

 

Verbinden is de sleutel

Mijn sleutel tot de oplossing van jouw probleem: verbinden.

  • Ik verbind de kennis, inzichten en experten binnen en buiten je organisatie en reik nieuwe ideeën aan.
  • Ik verbind overheden, ondernemers, organisaties en burgers die de stad van morgen maken.
  • In mijn procesbegeleiding link ik inhoudelijke expertise met het bouwen aan draagvlak binnen en buiten je organisatie en versterk dat met een engagerend verhaal.
  • Ik werk samen met jou aan een langetermijnaanpak en heb tegelijk oog voor “quick wins” en een snelle start.

 

Een team op maat

Elk complex project is een uniek project. Zowel de betrokken stakeholders als de expertises die nodig zijn bij de realisatie ervan, verschillen. Ik laat me daarom voor jouw project versterken door een team op maat. Ik werk onder meer samen met service designers, architecten, communicatie-experten, onderzoekers, coaches en creatieve makers.

 

Wat levert het op?

Mijn klanten:

  • kunnen meteen aan de slag met het tacklen van hun probleem en weten hoe ze tegelijk iets duurzaam kunnen uitbouwen.
  • hebben betrokken stakeholders en weten hoe die ook verder in het proces te engageren.
  • beschikken over een sterke visie die rekening houdt met veranderingen en onzekerheid.
  • kunnen burgers en stakeholders verbinden met een engagerend verhaal.

Sta je voor een complex vraagstuk?

Meer over mij

De expert is dood, leve de neo-expert!

De expert is dood, leve de neo-expert!

Er is vandaag een probleem met hoe moderne organisaties en overheidsdiensten omgaan met, tja, problemen. Telkens wanneer er zich een lastig vraagstuk voordoet, zoeken ze een expert die, gezien zijn of haar lange lijst aan diploma’s en ervaring, dat wel zal oplossen....

Lees meer
En wat is jouw ‘waai’?

En wat is jouw ‘waai’?

In een kennismakingsgesprek kreeg ik van een andere ondernemer deze vraag voorgeschoteld. ‘Duurzaamheid’, antwoordde ik heel casual. Hij knikte begrijpend en we schakelden over op een ander onderwerp. Achteraf bedacht ik me dat dat wel het meest lullige antwoord was...

Lees meer
Overheden hebben baat bij minder gravers en meer verbinders

Overheden hebben baat bij minder gravers en meer verbinders

Overheden en bedrijven voeren steeds vaker complexe projecten uit waarbij ze diverse interne en externe stakeholders willen betrekken. In mijn adviesopdrachten merk ik dat in de ‘denkfase’ van een nieuw project daarom een aantal teams vanuit verschillende disciplines...

Lees meer

Pin It on Pinterest

Share This