Over mij

Karim Cherroud, zaakvoerder Urban Connector

Neo-expertise op het raakvlak van ruimte en samenleven

Als neo-expert op het raakvlak van ruimte en samenleven, ondersteun ik overheden, ondernemingen en organisaties bij complexe maatschappelijke projecten. Ik verbind de kennis, inzichten en experten binnen en buiten je organisatie en inspireer hen met nieuwe zienswijzen. In dat proces wordt helder hoe ruimtelijke ingrepen en beleidsinitiatieven meer impact kunnen hebben door rekening te houden met de noden, wensen en het gedrag van mensen. De puzzel die we samen leggen, is een (langstermijn)aanpak die steunt op inhoud, een sterk verhaal en het bouwen aan draagvlak bij stakeholders en burgers.

 

Een team op maat

Elk complex project is een uniek project. Zowel de betrokken stakeholders als de expertises die nodig zijn bij de realisatie ervan, verschillen. Ik stel daarom voor jouw project een team op maat samen. Ik werk onder meer samen met service designers, architecten, communicatie-experten, onderzoekers, coaches en creatieve makers.

Maken we samen de stad?

Recente artikels

De expert is dood, leve de neo-expert!

De expert is dood, leve de neo-expert!

Er is vandaag een probleem met hoe moderne organisaties en overheidsdiensten omgaan met, tja, problemen. Telkens wanneer er zich een lastig vraagstuk voordoet, zoeken ze een expert die, gezien zijn of haar lange lijst aan diploma’s en ervaring, dat wel zal...

Lees meer
En wat is jouw ‘waai’?

En wat is jouw ‘waai’?

In een kennismakingsgesprek kreeg ik van een andere ondernemer deze vraag voorgeschoteld. ‘Duurzaamheid’, antwoordde ik heel casual. Hij knikte begrijpend en we schakelden over op een ander onderwerp. Achteraf bedacht ik me dat dat wel het meest lullige...

Lees meer

Pin It on Pinterest

Share This