Over mij

 

Labo van de samenleving

Hi,

Ik ben Karim. Ik heb altijd al geloofd in de maakbaarheid van de samenleving: de kracht en creativiteit die we hebben om het voor onszelf en onze naasten beter te maken. Het is een geloof dat ik als kind heb meegekregen. Als volwassene zie ik het als een plicht en een voorrecht om daaraan bij te dragen.

Dat is waarom de stad me zo boeit. De stad kent heel veel opgaven, maar is vooral een plek waar zoveel oplossingen gevonden worden, kansen bestaan en mensen elkaar kunnen versterken. Het is het laboratorium voor de maakbaarheid van de samenleving.

 

Verbinden als sleutel

Ik kan daarom uiterst geboeid raken door de visie en verhalen die ontwerpers, academici en beleidsmakers ons brengen over de (stad van de) toekomst. Maar de weg daar naartoe is hobbelig: vaak staan gebrek aan kennis, gevoelens van verlies of ingesleten gedrag in de weg.

Een duurzame toekomst kunnen we dus alleen maar realiseren als we iedereen aan boord krijgen. Dat kan door de noden, wensen, expertise en dromen van burgers, overheden, ondernemers en verenigingen te verbinden. Dat is de rol die ik als rasechte verbinder opneem.

KarimCherroud_UrbanConnector_1

Wil je aan de slag met je doelpubliek?

Meer over mij

De ‘Blackadder’-valkuil: kloof tussen visie en actie

De ‘Blackadder’-valkuil: kloof tussen visie en actie

Elke bestuursperiode zie je overheden prachtige visienota’s, masterplannen en klimaatambities uitwerken. Ik denk dan steeds dat de duurzame stad nu toch wel heel dichtbij is. Maar in de praktijk is dat niet altijd het geval. Waarom wordt het ene plan werkelijkheid,...

Lees meer
De expert is dood, leve de neo-expert!

De expert is dood, leve de neo-expert!

Er is vandaag een probleem met hoe moderne organisaties en overheidsdiensten omgaan met, tja, problemen. Telkens wanneer er zich een lastig vraagstuk voordoet, zoeken ze een expert die, gezien zijn of haar lange lijst aan diploma’s en ervaring, dat wel zal oplossen....

Lees meer
En wat is jouw ‘waai’?

En wat is jouw ‘waai’?

In een kennismakingsgesprek kreeg ik van een andere ondernemer deze vraag voorgeschoteld. ‘Duurzaamheid’, antwoordde ik heel casual. Hij knikte begrijpend en we schakelden over op een ander onderwerp. Achteraf bedacht ik me dat dat wel het meest lullige antwoord was...

Lees meer

Pin It on Pinterest

Share This