Over mij

Karim Cherroud, zaakvoerder Urban Connector

Stadsmakers verbinden

Urban Connector bouwt aan een duurzame samenleving met steden en buurten op mensenmaat. Om dat te kunnen realiseren, is het belangrijk om iedereen aan boord te krijgen. Dat kan als we de noden, wensen, expertise en dromen van overheden, ondernemers, verenigingen en burgers met elkaar verbinden.

Als rasechte verbinder, doe ik doe dat voor jouw bestuur, onderneming of project:

  • Via Designsprints en cocreatie verbind ik de (multidisciplinaire) kennis binnen en buiten je organisatie en reik nieuwe ideeën aan.
  • Met procesbegeleiding en participatiesessies link ik inhoudelijke expertise met het bouwen aan draagvlak binnen en buiten je organisatie.
  • Ik versterk je beleid, project of proces met  een verbindend en engagerend verhaal.
  • Ik doe (gedrags)onderzoek en zet de bevindingen ervan om naar de praktijk.

 

Een team op maat

Elk project is echter uniek. Zowel de betrokken stakeholders als de expertises die nodig zijn bij de realisatie ervan, verschillen. Ik laat me daarom voor jouw project versterken door een team op maat. Ik werk onder meer samen met service designers, architecten, communicatie-experten, onderzoekers, coaches en creatieve makers.

 

Wat levert het op?

Mijn klanten:

  • kunnen meteen aan de slag met het tacklen (‘quick wins’) van hun probleem en weten hoe ze tegelijk iets duurzaam kunnen uitbouwen.
  • hebben betrokken stakeholders en weten hoe die ook verder in het proces te engageren.
  • beschikken over een sterke visie die rekening houdt met veranderingen en onzekerheid.
  • kunnen burgers en stakeholders verbinden met een engagerend verhaal.

Sta je voor een complex vraagstuk?

Meer over mij

De expert is dood, leve de neo-expert!

De expert is dood, leve de neo-expert!

Er is vandaag een probleem met hoe moderne organisaties en overheidsdiensten omgaan met, tja, problemen. Telkens wanneer er zich een lastig vraagstuk voordoet, zoeken ze een expert die, gezien zijn of haar lange lijst aan diploma’s en ervaring, dat wel zal oplossen....

Lees meer
En wat is jouw ‘waai’?

En wat is jouw ‘waai’?

In een kennismakingsgesprek kreeg ik van een andere ondernemer deze vraag voorgeschoteld. ‘Duurzaamheid’, antwoordde ik heel casual. Hij knikte begrijpend en we schakelden over op een ander onderwerp. Achteraf bedacht ik me dat dat wel het meest lullige antwoord was...

Lees meer
Overheden hebben baat bij minder gravers en meer verbinders

Overheden hebben baat bij minder gravers en meer verbinders

Overheden en bedrijven voeren steeds vaker complexe projecten uit waarbij ze diverse interne en externe stakeholders willen betrekken. In mijn adviesopdrachten merk ik dat in de ‘denkfase’ van een nieuw project daarom een aantal teams vanuit verschillende disciplines...

Lees meer

Pin It on Pinterest

Share This