Ambities voor een nieuwe legislatuur

Stad Oostende had bij de start van de legislatuur 2019 – 2024 nood aan ambitieuze visie op mobiliteit. Geen technisch mobiliteitsplan. Eerder een holistische kijk op de ontwikkeling van de publieke ruimte en het verhogen van de leefkwaliteit van bewoners en bezoekers.

Aanpak

We werkten de ambitienota uit op basis van drie workshops met medewerkers van verschillende stadsdiensten. We lieten hen het thema ‘mobiliteit’ benaderen vanuit de leefwereld van diverse type bewoners en vanuit verschillende bestuurlijke opgaves. Op basis daarvan werkten we samen concrete mobiliteitsvraagstukken uit en bepaalden we de ecologische, sociale, ruimtelijke,  economische en bestuurlijke kwaliteiten waaraan het mobiliteitssysteem in Oostende moet voldoen.

Resultaat

Stad Oostende beschikt over een ambitie- en toetsingskader voor haar mobiliteitsbeleid waar medewerkers op kunnen terugvallen bij de uitrol van het mobiliteitsbeleid. Dat bevat mobiliteitsambities voor de lange termijn, een scenario voor het mobiliteitsbeleid in Oostende, prioriteiten en flankerende maatregelen en een toetsingskader voor beleidsbeslissingen.

Factsheet

  • Opdrachtgever: Ag-O (Autonoom Gemeentebedrijf Oostende)
  • Partner: Otherwhere.

"Urban Connector hielp ons onze ambities op vlak van mobiliteit te vertalen naar een wervende toekomstvisie die oog heeft voor maatschappelijke veranderingen en het engageren van de Oostendenaar”

Björn Anseeuw schepen van mobiliteit

“De ambitienota is een sterk document. Het zet duidelijke lijnen voor de toekomst die we allemaal ondersteunen. Dit zal onze stad zonder twijfel een betere plek maken om te wonen, te werken, te genieten, … “

Margot Neyskens kabinetschef burgemeester Tommelein

“Geen technische of academische benadering maar een flexibele manier van inspelen op kansen”.

Karel Vanackere Directeur, ASGO Oostende

Waarom kiezen voor
Urban Connector?

 

Bij ons krijg je geen klassieke of theoretische aanpak. We gaan meteen aan de slag met een creatieve mindset, gericht op echte resultaten en snelle acceptatie. Onze aanpak kijkt vooruit en brengt direct tastbare successen met zich mee.

Wil je weten hoe we voor jou het verschil kunnen maken?