Hoe kunnen we meer gebiedsgericht samenwerken?

Lokaal bestuur Nijlen laat zich door TriFinance Belgium en Urban Connector ondersteunen bij de opmaak van zijn omgevingsanalyse voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024. In een bevraging van de medewerkers van het lokaal bestuur, bleek er een grote informatie- en kennisnood te bestaan op vlak van het gebundeld aanpakken van diverse uitdagingen zoals woonontwikkeling, mobiliteit, sociale cohesie, vergroening, …

Leren gebiedsgericht samenwerken

Een kennisnood die zich niet enkel vertaalt naar data, maar vooral naar vaardigheden. We zetten daarom een workshop op voor medewerkers van diverse diensten. We dompelden hen onder in de leefwereld van diverse type bewoners en begeleidden hen bij het uitwerken van een holistische visie op een specifieke wijk. Met die case op zak, werkten de deelnemers voorstellen uit over hoe ze als gemeentebestuur een start kunnen nemen met gebiedsgericht werken in de praktijk.

Resultaat

  • Deelnemers weten hoe ze kunnen verder werken op eerdere successen.
  • De deelnemers weten hoe ze concreet een start kunnen maken met gebiedsgericht werken.
  • Aanbevelingen die opgenomen worden in de omgevingsanalyse van de gemeente.

Factsheet

  • Opdrachtgever: Lokaal Bestuur Nijlen
  • Partners: TriFinance Belgium & Otherwhere

Waarom kiezen voor
Urban Connector?

 

Bij ons krijg je geen klassieke of theoretische aanpak. We gaan meteen aan de slag met een creatieve mindset, gericht op echte resultaten en snelle acceptatie. Onze aanpak kijkt vooruit en brengt direct tastbare successen met zich mee.

Wil je weten hoe we voor jou het verschil kunnen maken?