Cocreatie

Wil je stakeholders of burgers engageren voor je stadsproject, dan is het belangrijk om:

  • hun kennis en expertise te benutten (bv. voor als input voor je strategie of beleid)
  • te ontdekken wat ze nodig hebben en wat ze wensen, zowel functioneel, sociaal als emotioneel
  • inzicht te krijgen in het gedrag van stadsbewoners en -bezoekers.

Om dat te bereiken zet Urban Connector design thinking cocreatietrajecten op. Met deze methodiek:

  • bevragen we en ontwerpen we met stakeholders
  • zetten we experimenten op
  • werken we prototypes uit
  • geven we (publieke) ruimte tijdelijk vorm.

Elk cocratietraject start met een heldere strategie en duidelijke doelstellingen waarna ik een team samenstel op maat van het project. Naargelang het doel van het cocreatietraject, werk ik samen met sociaal ondernemers, architecten, facilitatoren of creatieve makers.

Van plan een cocreatietraject op te zetten?

Recente berichten over cocreatie

Een ondernemershub in het hart van Oudenaarde

Een ondernemershub in het hart van Oudenaarde

De oude, vervallen textielfabriek Saffre-frères in centrum Oudenaarde wordt de komende jaren een nieuwe groene en autoluwe woonwijk voor jong en oud. Het stadsbestuur en projectontwikkelaar Revive willen in de centrale hal van de fabriek ook plaats voor...

Lees meer

Pin It on Pinterest

Share This