Cocreatie

Lokale besturen, ondernemers en organisaties staan dikwijls voor lastige vraagstukken. Ze trachten die elk zo goed mogelijk aan te gaan. Maar dat is niet evident omdat ze daarin worden uitgedaagd door burgers, klanten en andere stakeholders. Iedere groep vraagt immers aandacht voor zijn wensen en noden.

Cocreatie staat daarom centraal in de aanpak van Urban Connector.  Ik verbind de expertises en belanghebbenden binnen en buiten je organisatie aan jouw vraagstuk en geef inzichten in de motivaties van de betrokkenen. Zo komen we tot een duurzame en mensgerichte aanpak van maatschappelijke uitdagingen.

Wil je aan de slag met cocreatie?

Recente berichten over cocreatie

Waarom we bij stadsontwikkeling meer moeten experimenteren

Waarom we bij stadsontwikkeling meer moeten experimenteren

Stadsontwikkeling beïnvloedt het dagdagelijks leven van stadsbewoners en passanten. De herinrichting van een buurt bevordert of verhindert sociaal contact, het bepaalt mee voor welk vervoersmiddel we kiezen en maakt dat we ons veilig voelen of net niet. Maar hoe weten...

Lees meer

Pin It on Pinterest

Share This