Cocreatie

Wil je stakeholders of burgers engageren voor je stadsproject, dan is het belangrijk om:

  • hun kennis en expertise te benutten (bv. voor als input voor je strategie of beleid)
  • te ontdekken wat ze nodig hebben en wat ze wensen, zowel functioneel, sociaal als emotioneel
  • inzicht te krijgen in het gedrag van stadsbewoners en -bezoekers.

Om dat te bereiken zet Urban Connector design thinking cocreatietrajecten op. Met deze methodiek:

  • bevragen we en ontwerpen we met stakeholders
  • zetten we experimenten op
  • werken we prototypes uit
  • geven we (publieke) ruimte tijdelijk vorm.

Elk cocratietraject start met een heldere strategie en duidelijke doelstellingen waarna ik een team samenstel op maat van het project. Naargelang het doel van het cocreatietraject, werk ik samen met sociaal ondernemers, architecten, facilitatoren of creatieve makers.

Van plan een cocreatietraject op te zetten?

Recente berichten over cocreatie

Wenen: stadsontwikkeling op mensenmaat

Wenen: stadsontwikkeling op mensenmaat

Het is een beetje raar om impressies neer te schrijven van een reis die ik niet heb gemaakt. Eind april zou ik de studenten stedenbouw van de Universiteit Antwerpen begeleiden op hun reis naar Wenen. Omwille van de Corona-crisis kon die uiteraard niet doorgaan. De...

Lees meer
De expert is dood, leve de neo-expert!

De expert is dood, leve de neo-expert!

Er is vandaag een probleem met hoe moderne organisaties en overheidsdiensten omgaan met, tja, problemen. Telkens wanneer er zich een lastig vraagstuk voordoet, zoeken ze een expert die, gezien zijn of haar lange lijst aan diploma’s en ervaring, dat wel zal oplossen....

Lees meer
Waarom we bij stadsontwikkeling meer moeten experimenteren

Waarom we bij stadsontwikkeling meer moeten experimenteren

Stadsontwikkeling beïnvloedt het dagdagelijks leven van stadsbewoners en passanten. De herinrichting van een buurt bevordert of verhindert sociaal contact, het bepaalt mee voor welk vervoersmiddel we kiezen en maakt dat we ons veilig voelen of net niet. Maar hoe weten...

Lees meer

Pin It on Pinterest

Share This