Strategische partner van Stad Oostende en ruimtemakers

Het Stadsatelier Oostende is een expertengroep die zowel Stad Oostende als publieke en private bouwheren inspireert en adviseert over ruimtelijke ontwikkeling in Oostende. Daarnaast stimuleert het samenwerking tussen Stad Oostende, publieke en private bouwheren en maatschappelijke actoren om het Oostende van (over)morgen vorm te geven.

Hoe kunnen we meer impact maken?

Urban Connector (i.s.m. Hogent en Otherwhere) kreeg de opdracht om het Stadsatelier te ondersteunen in zijn rollen als ‘inspirator’, ‘adviseur’ en ‘facilitator’. In de opdracht kwamen verschillende doelstellingen samen:

 • de bekendheid van het Stadsatelier Oostende vergroten
 • zijn banden met stakeholders versterken (Stadsbestuur, administratie, projectontwikkelaars, burgers, ontwerpers, …)
 • de adviesprocedure voor beeldbepalende projecten evalueren en bijschaven
 • het bewustzijn over kwalitatieve stadsontwikkeling en ruimtelijke ontwikkeling vergroten
 • de fundamenten leggen voor een horizontale visie op de ruimtelijke ontwikkeling op Oostende

Aanpak

Voor deze opdracht werkten we op drie sporen:

 1. procesbegeleiding van de interne werking van het Stadsatelier en zijn adviesprocedure. Dat deden we via observatie van adviesgesprekken, bevraging van projectontwikkelaars, het stroomlijnen van de adviesprocedure via service design.
 2. Het onderzoeks- en cocreatietraject ‘Oostende, diverse en leefbare woonstad aan zee’: via onderzoek, cocreatie en experimenten i.s.m. Stad Oostende werkten we aan een visie op hoe Oostende een aantrekkelijke woonstad kan zijn voor jong en oud.
 3. De Stadsdialoog ‘Oostende, diverse en leefbare woonstad aan zee’: een evenement waarbij het thema “samenwerken aan het Oostende van morgen” centraal stond.

Resultaat

 • een nieuw werkingsmodel voor het Stadsatelier Oostende
 • een vlotte en heldere adviesprocedure voor beeldbepalende projecten
 • een Stadsdialoog Oostende woonstad.
 • een cocreatietraject om tot een breed gedragen visie op het Oostende van morgen te komen.
 • een versterkte samenwerking tussen Stadsatelier en Stad Oostende.

Factsheet

 • Opdrachtgever: Stadsatelier Oostende & Ag-O
 • Partner: DRUM – Hogent & Otherwhere bv.

Waarom kiezen voor
Urban Connector?

 

Bij ons krijg je geen klassieke of theoretische aanpak. We gaan meteen aan de slag met een creatieve mindset, gericht op echte resultaten en snelle acceptatie. Onze aanpak kijkt vooruit en brengt direct tastbare successen met zich mee.

Wil je weten hoe we voor jou het verschil kunnen maken?