Toolbox woonwensen en -behoeften

Oostende Westerkwartier, foto Kris Vandevorst

Woonwensen en Woonaanbod voor de Toekomst

Urban Connector ontwierp op vraag van Departement Omgeving een toolbox rond het thema  “Woonwensen en Woonaanbod voor de Toekomst”. De toolbox is ontworpen voor het Atrium Lerend Netwerk. Dat is een informeel kennisuitwisselingsnetwerk voor omgevingsambtenaren en lokale mandatarissen die georganiseerd en gefaciliteerd wordt door Departement Omgeving.

 

Delen van gedragsinzichten over de woonbehoeften van Vlamingen

De toolbox is zo ontworpen dat omgevingsambtenaren en lokale mandatarissen zich op korte tijd inzichten kunnen eigen maken uit gedrags- en belevingsonderzoek over hoe Vlamingen hun woonkeuze maken. Via het inlezen in getuigenissen van persona’s en reflectie-oefeningen, worden woonbehoeften en -keuzes van verschillende type huishoudens tastbaar en herkenbaar voor de deelnemers aan de workshops. Het laat hen daardoor toe beter geïnformeerd nieuwe beleidskaders uit te werken en woonontwikkelingen te beoordelen.

 

Gebaseerd op gedragsonderzoek in kader van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Urban Connector ontwikkelde de methodieken op basis van belevings- en gedragsonderzoek in opdracht van Departement Omgeving. Die onderzoeken geven gedragsinzichten in hoe de ruimtelijke transitie naar meer densiteit en duurzaam wonen kan worden gerealiseerd.

Urban Connector werkte mee aan het:

Factsheet

  • Opdrachtgever: Departement Omgeving
  • Thema’s: wonen, ruimtelijke ordening.
  • Methodes: Design Thinking, gedragsverandering.

Wil je aan de slag met je doelpubliek?

Pin It on Pinterest

Share This