Belevingsonderzoek compact wonen

Waarom kiezen mensen voor compact wonen?

De strategische visie bij het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen voorziet dat tegen 2040 het ruimtegebruik in Vlaanderen niet hoger is dan vandaag, ondanks een grote bevolkingstoename. Dat (meer) Vlamingen kiezen voor compact wonen, kan daar toe bijdragen. We onderzochten daarom voor het Vlaams Planbureau voor Omgeving waarom mensen kiezen voor een compacte woning en hoe ze die woonkeuze ervaren.

Door de bril van gedragsverandering

Er bestaat al veel literatuur over woonkeuzes en verblijfmotieven van Vlamingen, maar gedragsinzichten komen daar niet in aan bod. Voor dit onderzoek herinterpreteerden we daarom bestaand onderzoek aan de hand van het 7E-model voor gedragsverandering en vulden dit aan met bijkomende inzichten uit de gedragswetenschap. Daarnaast onderzochten we in workshops met verschillende demografische groepen in verschillende steden en gemeenten hoe zij compact wonen beleven.

Resultaat

Het onderzoek:

  • levert nieuwe inzichten over de keuze van verschillende doelgroepen voor compact wonen.
  • geeft aanbevelingen over hoe lokale overheden, ontwerpers en projectontwikkelaars compact wonen aantrekkelijker kunnen maken.
  • geeft aan hoe gedragsinzichten ingezet kunnen worden bij het beïnvloeden van woonkeuzes en de implementatie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

Factsheet

  • Opdrachtgever: Vlaams Planbureau voor Omgeving, Departement Ruimte.
  • Thema’s: wonen, ruimtelijke planning.
  • Methodes: gedragsverandering, cocreatie.
  • Partners: Endeavour, Fran Bambust.
  • Download hier het rapport.

Een vraag over gedragsverandering?

Lees meer

8 gedragsinzichten voor de transitie naar duurzaam wonen

8 gedragsinzichten voor de transitie naar duurzaam wonen

Staan we vandaag voor een ‘Tipping Point’ voor duurzaam wonen? De corona-crisis en torenhoge prijzen voor energie en bouwmaterialen hebben een aanzienlijke impact op de transitie naar duurzaam wonen. Vlamingen willen een hogere woonkwaliteit en meer...

Lees meer
Een belevingsonderzoek naar compact wonen in Vlaanderen

Een belevingsonderzoek naar compact wonen in Vlaanderen

Waarom kiezen mensen voor een compacte woning? Hoe ervaren ze hun woonsituatie? Endeavour, Urban Connector en Fran Bambust zochten dit uit in het ‘Belevingsonderzoek compact wonen’ i.o.v. het Vlaams Planbureau voor Omgeving. Met het onderzoek bieden we inzichten in...

Lees meer
Hebben we wel een baksteen in de maag?

Hebben we wel een baksteen in de maag?

Hebben we als Vlaming echt wel een baksteen in de maag? Of lijkt dat zo omdat we van jongsaf de boodschap ingeprent krijgen dat een vrijstaand huis buiten de stad de ideale woning is? Samen met Endeavour en Fran Bambust onderzoek ik voor het Vlaams...

Lees meer

Pin It on Pinterest

Share This