Woonwensen en Woonaanbod voor de Toekomst

Urban Connector ontwierp op vraag van Departement Omgeving een toolbox rond het thema  “Woonwensen en Woonaanbod voor de Toekomst”. De toolbox is ontworpen voor het Atrium Lerend Netwerk. Dat is een informeel kennisuitwisselingsnetwerk voor omgevingsambtenaren en lokale mandatarissen die georganiseerd en gefaciliteerd wordt door Departement Omgeving.

 

Delen van gedragsinzichten over de woonbehoeften van Vlamingen

De toolbox is zo ontworpen dat omgevingsambtenaren en lokale mandatarissen zich op korte tijd inzichten kunnen eigen maken uit gedrags- en belevingsonderzoek over hoe Vlamingen hun woonkeuze maken. Via het inlezen in getuigenissen van persona’s en reflectie-oefeningen, worden woonbehoeften en -keuzes van verschillende type huishoudens tastbaar en herkenbaar voor de deelnemers aan de workshops. Het laat hen daardoor toe beter geïnformeerd nieuwe beleidskaders uit te werken en woonontwikkelingen te beoordelen.

 

Gebaseerd op gedragsonderzoek in kader van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Urban Connector ontwikkelde de methodieken op basis van belevings- en gedragsonderzoek in opdracht van Departement Omgeving. Die onderzoeken geven gedragsinzichten in hoe de ruimtelijke transitie naar meer densiteit en duurzaam wonen kan worden gerealiseerd.

Urban Connector werkte mee aan het:

Factsheet

  • Opdrachtgever: Departement Omgeving

Waarom kiezen voor
Urban Connector?

 

Bij ons krijg je geen klassieke of theoretische aanpak. We gaan meteen aan de slag met een creatieve mindset, gericht op echte resultaten en snelle acceptatie. Onze aanpak kijkt vooruit en brengt direct tastbare successen met zich mee.

Wil je weten hoe we voor jou het verschil kunnen maken?