over.morgen is ontstaan als initiatief van enkele vrienden uit Aalst. Ze willen hun stadsgenoten laten nadenken over de toekomst van de stad. Hun eerste inspiratieavond, over publieke ruimte, bracht veel geïnteresseerden op de been. Ondertussen zijn enkele werkgroepen acties in de publieke ruimte aan het uitwerken.

Tactical Urbanism in Aalst?

Urban Connector ondersteunt de initiatiefnemers van over.morgen om de brug te maken van de inspiratieavond over publieke ruimte naar concrete acties. Onder de werktitel ‘Tactical Urbanism’, begeleidde Karim 4 groepen om acties in de publieke ruimte uit te denken en afspraken te maken over de eerste concrete stappen. In afwachting van de interventies die de deelnemers plannen, hadden de bijeenkomsten alvast al een duidelijke winst. Ze zorgden voor een nieuwe kruisbestuiving tussen wijkverenigingen en andere geëngageerde Aalstenaars.

Wat vindt over.morgen van de samenwerking?

Cocreatiesessie over.morgen

Cocreatiesessie over.morgen

Joachim Rummens, mede-initiatiefnemer van over.morgen: ‘De begeleiding door Karim zorgde voor een gestructureerde aanpak van de cocreatiesessie. Op enkele uren tijd kwamen niet alleen heel wat ideeën naar boven, maar formuleerden de deelnemers ook concrete acties en samenwerkingen’.

Waarom is dit een fijne opdracht voor Urban Connector?

We zijn enorm gedreven om steden duurzaam en aantrekkelijker te maken. Als Aalstenaar, vormt het voor Karim een extra incentive om dat te kunnen doen voor zijn eigen stad en samen met zijn stadsgenoten. Het is ook fantastisch om te zien welke creativiteit en ideeën ontstaan door het samen brengen van mensen. We kijken dus alvast uit naar het vervolg.

Voor meer info over over.morgen.

Ondersteuning nodig bij participatie en cocreatie?

Andere projecten

Een ondernemershub in het hart van Oudenaarde

Een ondernemershub in het hart van Oudenaarde

De oude, vervallen textielfabriek Saffre-frères in centrum Oudenaarde wordt de komende jaren een nieuwe groene en autoluwe woonwijk voor jong en oud. Het stadsbestuur en projectontwikkelaar Revive willen in de centrale hal van de fabriek ook plaats voor...

Lees meer

Pin It on Pinterest

Share This