Hoe kunnen we de inbreng van lokale handelaars vergroten?

De dienst Ondernemen & Innovatie van de Provincie Oost-Vlaanderen begeleidt jaarlijks verschillende gemeenten bij de opmaak van lokale detailhandelsplannen. Die begeleiding bestaat naast onderzoek en inbreng van expertise, ook uit een participatietraject met lokale ondernemers. Hun inbreng in dit proces en de gedragenheid daarvan, is natuurlijk cruciaal. Maar de tijd van lokale ondernemers is schaars. De dienst Ondernemen & Innovatie bestelde daarom een toolbox participatie- en designtechnieken om het participatietraject te optimaliseren.

Niet alleen nieuwe tools, maar ook een bijgesteld proces

Een participatietraject optimaliseren vergt echter meer dan het oplijsten van enkele creatieve methodes. Het is net de combinatie van verschillende tools die moeten leiden tot het gewenste resultaat: meer inhoudelijke input van de deelnemers en draagvlak. Het bleek een grote uitdaging te zijn om dat te verwerken in twee relatief korte participatiesessies. Vooral omdat er ook tijd en ruimte moet zijn om de resultaten van analyses over de lokale economie te delen.

De opdrachtgever ging daarom in op onze suggestie om ook het gehele proces onder de loep te nemen. Vanuit inzichten uit de gedragswetenschappen en ervaring met storytelling, zorgden we ervoor dat:

  • ook de kennisdeling over de lokale economie effici├źnter kan gebeuren
  • standaard ruimte wordt voorzien voor terugkoppeling door de gemeente nadat het beleidsplan is gefinaliseerd.

De opgeleverde toolbox bestaat uit een reeks methodes, uitgeschreven processen en handleidingen voor de facilitatoren.

Factsheet

  • Opdrachtgever: Provincie Oost-Vlaanderen.
  • Partner: Josworld (grafisch ontwerp tools).

Waarom kiezen voor
Urban Connector?

 

Bij ons krijg je geen klassieke of theoretische aanpak. We gaan meteen aan de slag met een creatieve mindset, gericht op echte resultaten en snelle acceptatie. Onze aanpak kijkt vooruit en brengt direct tastbare successen met zich mee.

Wil je weten hoe we voor jou het verschil kunnen maken?