Toolbox participatie- en designtechnieken lokale economie

‘Jaarlijks doorlopen we in verschillende gemeenten participatieprocessen met lokale handelaars. Karim hielp ons in een kort maar intensief traject met een andere blik naar dat proces te kijken en het te stroomlijnen. Hij speelde daarbij flexibel in op nieuwe vragen en inzichten die we hebben verkregen'.

Pieter-Jan Fieremans
Dienst Ondernemen & Innovatie, Provincie Oost-Vlaanderen.

Hoe kunnen we de inbreng van lokale handelaars vergroten? 

De dienst Ondernemen & Innovatie van de Provincie Oost-Vlaanderen begeleidt jaarlijks verschillende gemeenten bij de opmaak van lokale detailhandelsplannen. Die begeleiding bestaat naast onderzoek en inbreng van expertise, ook uit een participatietraject met lokale ondernemers. Hun inbreng in dit proces en de gedragenheid daarvan, is natuurlijk cruciaal. Maar de tijd van lokale ondernemers is schaars. De dienst Ondernemen & Innovatie bestelde daarom een toolbox participatie- en designtechnieken om het participatietraject te optimaliseren.

Niet alleen nieuwe tools, maar ook een bijgesteld proces

Een participatietraject optimaliseren vergt echter meer dan het oplijsten van enkele creatieve methodes. Het is net de combinatie van verschillende tools die moeten leiden tot het gewenste resultaat: meer inhoudelijke input van de deelnemers en draagvlak. Het bleek een grote uitdaging te zijn om dat te verwerken in twee relatief korte participatiesessies. Vooral omdat er ook tijd en ruimte moet zijn om de resultaten van analyses over de lokale economie te delen.

De opdrachtgever ging daarom in op onze suggestie om ook het gehele proces onder de loep te nemen. Vanuit inzichten uit de gedragswetenschappen en ervaring met storytelling, zorgden we ervoor dat:

  • ook de kennisdeling over de lokale economie efficiënter kan gebeuren
  • standaard ruimte wordt voorzien voor terugkoppeling door de gemeente nadat het beleidsplan is gefinaliseerd.

De opgeleverde toolbox bestaat uit een reeks methodes, uitgeschreven processen en handleidingen voor de facilitatoren.

Factsheet

  • Opdrachtgever: Provincie Oost-Vlaanderen.
  • Thema’s: lokale economie.
  • Methodes: onderzoek, Design Thinking, cocreatie.
  • Partner: Josworld (grafisch ontwerp tools).

Wil je met stakeholders een nieuw concept uitwerken?

Pin It on Pinterest

Share This