Tijdelijke inrichting Gerechtsplein Oostende

Oostende Westerkwartier, foto Kris Vandevorst

Herinrichting in coproductie met de buurt

In de zomer van 2023 steken een team van buurtbewoners en verenigingen, ondersteund door medewerkers van Stad Oostende, het Gerechtsplein in een nieuw jasje. Met tijdelijke ingrepen en activiteiten testen ze samen hoe ze van het plein een plek kunnen maken om te ontmoeten, vertoeven spelen of te rusten. Urban Connector (i.s.m. Otherwhere en HOGENT) ondersteunt het traject met onderzoek, procesbegeleiding en cocreatieworkshops met de buurt.

Prototyping van een warme en duurzame buurt

Het project is een initiatief van Stad Oostende en maakt deel uit van het programma “Beter in ‘t Westerkwartier”. Westerkwartier is een dense wijk waar veel uitdagingen samenkomen. Meer kwalitatieve publieke ruimte vormt een van de speerpunten van het programma om de leefkwaliteit in de wijk op te tillen. De opwaardering van het Gerechtsplein is daarbij een evidente keuze. Het is vandaag een stenen vlakte, centraal in de wijk. Het plein opwaarderen en de verbindingen met de nabijgelegen Conscienceplein en Sint-Catharinaplein beter aanhalen, maken meteen een groot verschil voor de wijk.

De ondersteuning door Urban Connector en partners, maakt deel uit van het traject “Oostende: diverse en leefbare woonstad aan zee”. In opdracht van het Stadsatelier Oostende onderzoeken, ontwerpen en experimenteren we hoe van Oostende een woonstad te maken die aantrekkelijk is voor diverse bewoners. De tijdelijke inrichting van het Gerechtsplein en omgeving is een prototyping-oefening van een duurzame buurt. Thema’s als nabijheid, ontmoeten, zachte mobiliteit, veiligheid, ruimte voor spelen en rusten, diversiteit en vergroening, zijn kwaliteiten die meegenomen worden in het experiment.

Van strategie naar ‘tactical urbanism’

Het traject “Oostende: diverse en leefbare woonstad aan zee” is niet de eerste ondersteuning van Urban Connector voor de wijk Westerkwartier. Urban Connector begeleidde ook het uitwerken van een visie op en strategie voor de wijk en hielp bij het verwerven van een subsidie voor een Wijkverbeteringscontract.

Resultaat

  • 90% van de bevraagde buurtbewoners gaf de tijdelijke inrichting een score van 9 of 10/10.
  • We stimuleerden coproductie tussen stad en bewoners.
  • We initieerden een vlottere samenwerking tussen diverse stadsdiensten..

Factsheet

  • Opdrachtgever: Stadsatelier Oostende & AGSO.
  • Thema’s: wonen en stadsontwikkeling.
  • Methodes: cocreatie, procesbegeleiding en onderzoek.
  • Partner: Otherwhere & HOGENT

Wil je samen met bewoners een coproductie opzetten?

Pin It on Pinterest

Share This