Revitalisering van Zeebrugge

De stad Brugge heeft een conceptstudie laten uitvoeren over de ‘revitalisering’ van de deelgemeente Zeebrugge. Daarin staan heel wat aanbevelingen om van Zeebrugge een meer kwaliteitsvolle plek te maken om te wonen, werken, bezoeken en verblijven.

Nood aan draagvlak

Veel aanbevelingen uit de conceptstudie kunnen maar op een lange termijn worden gerealiseerd. Daarbij is het belangrijk dat de bewoners van Zeebrugge en andere stakeholders (tweedeverblijvers, bezoekers, handelaars, verenigingen, …) worden betrokken bij de uitvoering van de aanbevelingen van de conceptstudie. Engagement en draagvlak vinden is echter niet zo evident omdat Zeebruggenaren zich achtergesteld voelen door het stadsbestuur.

Resultaat

Het inspraak- en communicatieplan biedt advies over hoe:

  • de Zeebruggenaren te informeren
  • Zeebrugge positief in de kijker te zetten via story telling en evenementen
  • bewoners te engageren via cocreatie
  • stadsdiensten te laten samenwerken op deze uitdaging.

Waarom kiezen voor
Urban Connector?

 

Bij ons krijg je geen klassieke of theoretische aanpak. We gaan meteen aan de slag met een creatieve mindset, gericht op echte resultaten en snelle acceptatie. Onze aanpak kijkt vooruit en brengt direct tastbare successen met zich mee.

Wil je weten hoe we voor jou het verschil kunnen maken?