OverKop Oostende: procesbegeleiding

Oostende Westerkwartier, foto Kris Vandevorst

Over OverKop

In een OverKop-huis kunnen jongeren tot 25 jaar gewoon binnen en buiten lopen en allerlei leuke activiteiten doen. Het is een veilige plek waar ze ook een luisterend oor vinden en beroep kunnen doen op professionele therapeutische hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen. OverKop wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen organisaties uit het jeugdwerk, de jeugdhulp en de Geestelijke Gezondheidszorg.

 

OverKop Oostende: van pioniershuis tot ecosysteem

Het Overkop-huis in Oostende is één van vijf pioniershuizen in Vlaanderen. De werking werd opgezet door één organisatie. Deze organisatie werkte op ‘ad hoc’-basis samen met andere organisaties. Maar om recht te hebben op subsidies door de Vlaamse overheid, is een geïntegreerde werking tussen partners nodig. Ondanks verschillende pogingen van de betrokken organisaties, lukte dat niet. Zowel een conflictueuze geschiedenis, verschil in visie en de coronamaatregelen, zorgden voor vertraging in de opstart van een geïntegreerde samenwerking.

Via diepte-interviews en cocreatiesessies met de partnerorganisaties, legden we de basis voor een geïntegreerde samenwerking. Deze aanpak zorgde ervoor dat:

  • frustraties benoemd werden
  • de partners elkaar formeel en informeel beter hebben leren kennen
  • de meerwaarde van samenwerken voor iedereen duidelijk en tastbaar is geworden
  • de partnerorganisaties samen concrete stappen hebben gedefinieerd die moeten leiden tot een échte geïntegreerde werking
  • voor iedereen helder is hoe ook de volgende stap naar een ecosysteem kan worden gezet.

Resultaat

  • De partnerorganisaties kennen elkaar beter.
  • Concrete doelstellingen en acties voor een geïntegreerde samenwerking.
  • Een aanzet tot een operationeel plan voor OverKop Oostende.

Factsheet

Wil je meer impact realiseren?

Pin It on Pinterest

Share This