Oostende: diverse en leefbare woonstad aan zee

UrbanConnector_OostendeWoonstad_byBjornComhaire

Innovatietraject met professionals met diverse expertises

“Oostende: diverse en leefbare woonstad aan zee” is een traject waarbij Urban Connector diverse expertises en professionele actoren uit het Oostendse samenbrengt. Stadsmedewerkers, ontwerpers, architecten, non-profit-organisaties, wijkwerkers, sociale huisvestingsmaatschappijen, … werkten samen idee├źn en concrete oplossingen uit voor de diverse grootstedelijke uitdagingen die in Oostende samenkomen. Het traject zorgt daarmee ook voor kuisbestuiving en nieuwe samenwerkingen tussen de diverse deelnemers.

Opdracht Stadsatelier Oostende

Urban Connector zette het traject “Oostende: diverse en leefbare woonstad aan zee” op, in opdracht van het Stadsatelier Oostende. Het Stadsatelier Oostende ondersteunt Stad Oostende met het uitwerken van ruimtelijke ontwikkelingsscenario’s om de diverse grootstedelijke uitdagingen van de stad aan zee, gebundeld aan te pakken. Het Stadsatelier Oostende neemt daarnaast ook de rol op van kwaliteitskamer voor Oostende.

“Oostende: diverse en leefbare woonstad aan zee” maakt deel uit van een ruimere ondersteuningsopdracht voor het Stadsatelier Oostende. Die bestaat verder uit een traject “Oostende: attractiepool aan de Belgische kust” en procesbegeleiding van de interne werking van het Stadsatelier Oostende.

Aanpak

“Oostende: diverse en leefbare woonstad aan zee” is een complex project met diverse stakeholders. Daarom zet Urban Connector verschillende expertises in:

Resultaat

  • Het traject verzamelt de ‘collectieve intelligentie’ van heel wat Oostendse actoren.
  • Deelnemers aan het traject verzamelen nieuwe inzichten die ze meenemen in hun werk.
  • Meer samenwerking tussen diverse disciplines en actoren.
  • Een tool met inzichten en scenario’s voor al wie Oostende wil ontwikkelen als een duurzame stad.

Factsheet

  • Opdrachtgever: Stadsatelier Oostende (via AGSO).
  • Thema’s: wonen, zorg, mobiliteit, stadsontwikkeling, klimaatadaptatie., publieke ruimte, samenleven.
  • Methodes: cocreatie, onderzoek, procesbegeleiding, communicatie.
  • Partners: Otherwhere bv, DRUM – HOGENT.

Wil je werk maken van stedelijke innovatie?

Pin It on Pinterest

Share This