Oostende: diverse en leefbare woonstad aan zee

UrbanConnector_OostendeWoonstad_byBjornComhaire

Een visie op Oostende als woonstad

“Hoe maken we van een diverse en leefbare woonstad aan zee? Zowel vandaag als (over)morgen.” In opdracht van het Stadsatelier Oostende brachten we medewerkers van Stad Oostende, ontwerpers, architecten, non-profit-organisaties, wijkwerkers, sociale huisvestingsmaatschappijen, … samen om een visie op Oostende als woonstad uit te werken. De inzichten uit dit onderzoeks- en cocreatietraject dienen als basis voor een toekomstig ruimtelijk beleidsplan. Tegelijk was het een experiment in samenwerking tussen professionals met verschillende expertises en uit verschillende sectoren.

“Oostende: diverse en leefbare woonstad aan zee” maakt deel uit van een ruimere ondersteuningsopdracht voor het Stadsatelier Oostende. Die bestaat verder uit een traject “Oostende: attractiepool aan de Belgische kust” en procesbegeleiding van de interne werking van het Stadsatelier Oostende.

Aanpak

We wilden met dit project een visie ontwikkelen waarmee elke stedelijke actor mee aan de slag kan. We benaderden daarom Oostende niet alleen op systeemniveau, maar zoomden heel concreet in op enkele Oostendse buurten en ondersteunden een tijdelijke inrichting in de wijk Westerkwartier. 

Daarvoor hebben we verschillende expertises ingezet:

Resultaat

  • Het traject verzamelt de ‘collectieve intelligentie’ van heel wat Oostendse actoren. De resultaten vormen een gedeeld kader voor iedereen die wil meebouwen aan de toekomst van Oostende.
  • Deelnemers aan het traject verzamelden nieuwe inzichten die ze meenemen in hun werk.
  • Meer samenwerking tussen diverse disciplines en actoren.
  • Een tool met inzichten en scenario’s voor al wie Oostende wil ontwikkelen als een duurzame stad.

Factsheet

  • Opdrachtgever: Stadsatelier Oostende (via Ag-Oostende).
  • Thema’s: wonen, zorg, mobiliteit, stadsontwikkeling, klimaatadaptatie., publieke ruimte, samenleven.
  • Methodes: cocreatie, onderzoek, procesbegeleiding, communicatie.
  • Partners: Otherwhere bv, DRUM – HOGENT.

Wil je werk maken van stedelijke innovatie?

Pin It on Pinterest

Share This