IncluPAS: sociale inclusie via sport en bewegen

Sociale inclusie van achtergestelde jongeren via sport

Het IncluPAS-project is een sociaal innovatieproject gefinancierd door het Erasmus+-fonds van de Europese Unie. Met het project willen we tot meer sociale inclusie komen door jongeren uit achtergestelde gemeenschappen aan te zetten tot meer sporten en bewegen. Het project gaat door in Gent, Vilnius (Litouwen) en Thessaloniki (Griekenland).

Community scan en digitale applicatie

Tijdens het onderzoek worden twee tools uitgewerkt en uitgetest:

  • een community scan die ik als ‘onderzoeksmedewerker Vital Cities’ van Howest, samen met mijn collega’s ontwikkel. De community scan moet  jeugd- en wijkwerkers in staat stellen om in kaart te brengen hoe de fysieke en sociale omgeving jongeren uit achtergestelde gemeenschappen aanmoedigt of net belet om te sporten en te bewegen.
  • een digitale applicatie die de jongeren kunnen gebruiken om hun ‘peers’ te stimuleren om samen te gaan sporten.

Resultaat

Dit project is in uitvoering. De beoogde resultaten zijn:

  • De ontwikkeling van een community scan die getest wordt in Gent, Vilnius en Thessaloniki.
  • De ontwikkeling van een digitale applicatie die wordt uitgerold in dezelfde steden.

Factsheet

  • Opdrachtgever: Howest, onderzoeksgroep Vital Cities, Erasmus+
  • Thema’s: sociale innovatie, ruimte, sport, diversiteit.
  • Methodes: Design Thinking, cocreatie, gedragsverandering.
  • Partners: Stad Gent, Linux University, Stad Vilnius, Stad Thessaloniki, MySueno, Vidc

Wil je aan de slag met gedragsverandering?

Pin It on Pinterest

Share This