Een nieuw model voor burgerparticipatie in Liedekerke

Inwoners meer betrekken bij beleid en dienstverlening

De gemeente Liedekerke wil haar inwoners sterk betrekken bij haar beleid en dienstverlening. Zoals vele gemeenten, merkt ze dat klassieke adviesorganen minder en minder deelnemers aantrekken maar andere projecten net wel veel belangstelling opwekken.

Een participatietraject over … participatie

We organiseerden een participatietraject waarbij inwoners konden reflecteren over welke vormen van participatie en cocreatie voor hen van belang zijn.  Daarna gaven we hen de uitdaging om in de huid van het gemeentebestuur te kruipen en om een aanpak uit te tekenen voor enkele participatie-uitdagingen.

Resultaat

Het traject leerde ons dat de betrokkenheid niet altijd voldoende is voor langdurig engagement. We gaven de gemeente daarom advies over hoe ze op een flexibele manier bewoners kan betrekken. De sleutel lag in dit geval bij ad hoc-participatie, een stimulerend en faciliterend participatiebeleid, beter informeren en communiceren en een meer horizontale werking binnen de administratie.

Factsheet

  • Opdrachtgever: Gemeentebestuur Liedekerke.
  • Thema’s: participatie, governance.
  • Methodes: cocreatie, procesbegeleiding, Design Thinking¬†, design sprints.
  • Partners: De Stuyverij, Otherwhere.

Klaar voor cocreatie met burgers?

Pin It on Pinterest

Share This