Digibanken Oostende & regio

Oostende Westerkwartier, foto Kris Vandevorst

Digitale inclusie

In Oostende en haar buurgemeenten woont een groot aantal kwetsbare burgers. Hun zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie verhogen, is voor de lokale besturen en verschillende organisaties in de regio een belangrijk streefdoel. De digitale kloof maakt deze uitdaging nog groter. De digitale kloof dichten staat daarom al verschillende jaren hoog op de beleidsagenda van Stad Oostende en vzw Perspectief. Werk maken van ‘e-inclusie’ betekent immers ook dat we bij de meest kwetsbaren onder ons de competenties versterken om volwaardig deel te nemen aan de samenleving.

 

Aanpak & samenwerking van 20 organisaties

We ondersteunden Stad Oostende en vzw Perspectief met het uitwerken van:

  • de doelstellingen voor twee Digibanken (regionale samenwerkingsverbanden voor e-inclusie, gesubsidieerd door de Vlaamse overheid)
  • de concrete acties die daarbij worden opgezet
  • het opzetten van een samenwerkingsverband met een twintigtal lokale besturen en social profit-organisaties.

Dat ondersteuning deden we op basis van ideatiesessies en (strategische & redactionele) begeleiding bij het uitschrijven van subsidieaanvragen.

Resultaat

  • Een ruim samenwerkingsverband met organisaties en gemeenten in regio Oostende.
  • Twee digitbanken.
  • 985.000 euro subsidie.

Factsheet

  • Opdrachtgever: Stad Oostende.
  • Thema’s: e-inclusie.
  • Methodes: Design Thinking, cocreatie.
  • Partner: Otherwhere bv.

Wil je meer impact realiseren?

Pin It on Pinterest

Share This