De mens centraal: missie en visie voor Van Roey Vastgoed

Een nieuwe koers varen

Van Roey Vastgoed wil als bedrijf een nieuwe koers varen waarbij het de mens centraal stelt en mee bouwt aan levendige, comfortabele en duurzame leefomgevingen. Urban Connector hielp scherp te stellen hoe ‘de mens centraal’ zich vertaalt naar de werking van Van Roey Vastgoed en zijn communicatie. 

Cocreatie van missie en visie

De begeleiding bestond uit

  • een visie-oefening op basis van Appreciative Inquiry. We vertrokken daarbij vanuit de eigen motivatie van medewerkers van Van Roey Vastgoed om bij te dragen aan duurzame wijk- en stadsontwikkeling.
  • de uitwerking van customer journeys voor business-to-businesscommunicatie en de business-to-consumercommunicatie waarbij we markeerden wanneer en hoe de ‘mens centraal’ zowel in projectontwikkeling, dienstverlening en communicatie, in de praktijk kan worden gebracht.

Resultaat

Van Roey Vastgoed heeft nu een uitgeschreven pitch, missie en manifest dat dient als rode draad voor zijn corporate branding en projectcommunicatie.

Factsheet

  • Opdrachtgever: Van Roey Vastgoed.
  • Thema’s: wonen, communicatie, projectontwikkeling.
  • Methodes: procesbegeleiding, communicatie, Design Thinking, design sprints, cocreatie.

“Karim heeft ons op een andere manier naar onze werking leren kijken. Hij toonde ons hoe onze projectwerking en -communicatie niet op zichzelf te zien maar te benaderen vanaf het ‘corporate niveau’. Karim heeft daarmee, ondanks de korte doorlooptijd van de opdracht, een goede analyse gebracht van wat gaande is in een specifieke sector. Iets wat als buitenstaander niet evident is.” – Bert Grugeon, Algemeen Directeur Van Roey Vastgoed.

Ondersteuning nodig voor je strategie of communicatie?

Pin It on Pinterest

Share This