Partners van het Gentse voedselbeleid

De Stad Gent voert sinds enkele jaren een voedselbeleid. Ze laat zich daarvoor bijstaan door de Voedselraad die bestaat uit vertegenwoordigers van een dertigtal organisaties die streven naar een ecologisch, sociaal en ruimtelijk duurzaam voedselbeleid: landbouwverenigingen, ondernemers, horeca, sociale organisaties, … De diverse samenstelling van de Voedselraad betekent ook dat de leden samenwerken vanuit verschillende interesses, belangen en doelstellingen.

Innovatieve beleidsparticipatie

De Voedselraad is geenszins een klassiek adviesorgaan dat als het ware zich vanuit een wij-zij verhaal verhoudt tot de stad. De Voedselraad werkt in partnerschap met de stad: hij geeft inhoudelijke input en feedback en zet zelf projecten op. De diverse samenstelling van de Voedselraad en de verschillende rollen de hij opneemt, betekent ook dat de verhoudingen t.o.v. het stadsbestuur én onderling kan wisselen. Dat vraagt om een flexibele aanpak.

Onze rol bestaat daarom uit:

  • Procesbegeleiding van de bijeenkomsten van de Voedselraad. Hierbij gebruiken we methodes als ‘Appreciative Inquiry’ en ‘Deep Democracy’.
  • Procesbegeleiding en coaching van werkgroepen en eigen initiatieven van leden van de raad.
  • Al doende onderzoeken wat het ideale governance-model is voor de Voedselraad en zijn verhouding tot het stadsbestuur.

 

Resultaat

Dit project is in uitvoering. De beoogde resultaten zijn:

  • Het partnerschap tussen Voedselraad en Stad Gent versterken.
  • Onderzoeken welk governance-model daarvoor geschikt is en wat andere participatie-organen hiervan kunnen leren.

Factsheet

  • Opdrachtgever: Stad Gent.
  • Partner: Otherwhere.
Partnerdag Voedselraad

Waarom kiezen voor
Urban Connector?

 

Bij ons krijg je geen klassieke of theoretische aanpak. We gaan meteen aan de slag met een creatieve mindset, gericht op echte resultaten en snelle acceptatie. Onze aanpak kijkt vooruit en brengt direct tastbare successen met zich mee.

Wil je weten hoe we voor jou het verschil kunnen maken?