Een visie op Oostende als woonstad

“Hoe maken we van een diverse en leefbare woonstad aan zee? Zowel vandaag als (over)morgen.” In opdracht van het Stadsatelier Oostende brachten we medewerkers van Stad Oostende, ontwerpers, architecten, non-profit-organisaties, wijkwerkers, sociale huisvestingsmaatschappijen, … samen om een visie op Oostende als woonstad uit te werken. De inzichten uit dit onderzoeks- en cocreatietraject dienen als basis voor een toekomstig ruimtelijk beleidsplan. Tegelijk was het een experiment in samenwerking tussen professionals met verschillende expertises en uit verschillende sectoren.

“Oostende: diverse en leefbare woonstad aan zee” maakt deel uit van een ruimere ondersteuningsopdracht voor het Stadsatelier Oostende. Die bestaat verder uit een traject “Oostende: attractiepool aan de Belgische kust” en procesbegeleiding van de interne werking van het Stadsatelier Oostende.

Aanpak

We wilden met dit project een visie ontwikkelen waarmee elke stedelijke actor mee aan de slag kan. We benaderden daarom Oostende niet alleen op systeemniveau, maar zoomden heel concreet in op enkele Oostendse buurten en ondersteunden een tijdelijke inrichting in de wijk Westerkwartier.

Daarvoor hebben we verschillende expertises ingezet:

 • cocreatie en prototyping met professionals met verschillende expertises (i.s.m. Otherwhere)
 • cocreatie en procesbegeleiding voor de tijdelijke inrichting van het Gerechtsplein en omgeving (i.s.m. Otherwhere)
 • onderzoek en diepte-interviews met Oostendse professionals (i.s.m. onderzoeksgroep DRUM van HOGENT)
 • concept en organisatie van een Stadsdialoog
 • procesregie.

Resultaat

 • Het traject verzamelt de ‘collectieve intelligentie’ van heel wat Oostendse actoren. De resultaten vormen een gedeeld kader voor iedereen die wil meebouwen aan de toekomst van Oostende.
 • Deelnemers aan het traject verzamelden nieuwe inzichten die ze meenemen in hun werk.
 • Meer samenwerking tussen diverse disciplines en actoren.
 • Een tool met inzichten en scenario’s voor al wie Oostende wil ontwikkelen als een duurzame stad.

Factsheet

 • Opdrachtgever: Stadsatelier Oostende (via Ag-Oostende).
 • Partners: Otherwhere bv, DRUM – HOGENT.

Waarom kiezen voor
Urban Connector?

 

Bij ons krijg je geen klassieke of theoretische aanpak. We gaan meteen aan de slag met een creatieve mindset, gericht op echte resultaten en snelle acceptatie. Onze aanpak kijkt vooruit en brengt direct tastbare successen met zich mee.

Wil je weten hoe we voor jou het verschil kunnen maken?