Integrale aanpak voor Westerkwartier

In de Oostendse wijk ‘Westerkwartier’ komen heel wat maatschappelijke opgaves (armoede, vergrijzing, superdiversiteit, schoolachterstand, eenzaamheid, …) samen. Stad Oostende wil die opgaves gebundeld aanpakken. De subsidieoproep van de Vlaamse Regering voor ‘Wijkverbeteringscontracten’ bood Stad Oostende de kans om om extra financiële steun te krijgen en beroep te doen op expertise van de Vlaamse overheid.

 

Van te veel ideeën tot een helder narratief

Bij de start van de opdracht, merkten we dat de medewerkers van Stad Oostende die aan de subsidieaanvraag zouden schrijven te veel ideeën en te weinig tijd hadden. We ondersteunden hen daarom met:

  • een brainstormsessie waarbij we samen alle lopende acties, nieuwe ideeën en stakeholders in kaart brachten en dat vertaalden naar een heldere rode draad voor Westerkwartier waarbij sociale dienstverlening en een ruimtelijke drager voor de wijk op elkaar werden afgestemd.
  • die rode draad uit te werken tot een verhaallijn voor de subsidieaanvraag en de subsidieaanvraag mee uit te schrijven.

Resultaat

  • De begeleiding resulteerde in een heldere aanpak voor de wijk Westerkwartier die ruimtelijke, sociale en bestuurlijke acties combineert.
  • We ondersteunden Stad Oostende ook om de uitgewerkte aanpak neer te schrijven in een subsidieaanvraag voor een Wijksubsidiecontract.
  • De Vlaamse overheid verleende Stad Oostende een subsidie van 800.000 euro.

Factsheet

  • Opdrachtgever: Stad Oostende.
  • Partner: Otherwhere bv.

Waarom kiezen voor
Urban Connector?

 

Bij ons krijg je geen klassieke of theoretische aanpak. We gaan meteen aan de slag met een creatieve mindset, gericht op echte resultaten en snelle acceptatie. Onze aanpak kijkt vooruit en brengt direct tastbare successen met zich mee.

Wil je weten hoe we voor jou het verschil kunnen maken?