Waarom kiezen mensen voor compact wonen?

De strategische visie bij het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen voorziet dat tegen 2040 het ruimtegebruik in Vlaanderen niet hoger is dan vandaag, ondanks een grote bevolkingstoename. Dat (meer) Vlamingen kiezen voor compact wonen, kan daar toe bijdragen. We onderzochten daarom voor het Vlaams Planbureau voor Omgeving waarom mensen kiezen voor een compacte woning en hoe ze die woonkeuze ervaren.

Door de bril van gedragsverandering

Er bestaat al veel literatuur over woonkeuzes en verblijfmotieven van Vlamingen, maar gedragsinzichten komen daar niet in aan bod. Voor dit onderzoek herinterpreteerden we daarom bestaand onderzoek aan de hand van het 7E-model voor gedragsverandering en vulden dit aan met bijkomende inzichten uit de gedragswetenschap. Daarnaast onderzochten we in workshops met verschillende demografische groepen in verschillende steden en gemeenten hoe zij compact wonen beleven.

Resultaat

Het onderzoek:

  • levert nieuwe inzichten over de keuze van verschillende doelgroepen voor compact wonen.
  • geeft aanbevelingen over hoe lokale overheden, ontwerpers en projectontwikkelaars compact wonen aantrekkelijker kunnen maken.
  • geeft aan hoe gedragsinzichten ingezet kunnen worden bij het beïnvloeden van woonkeuzes en de implementatie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

Factsheet

  • Opdrachtgever: Vlaams Planbureau voor Omgeving, Departement Ruimte.
  • Partners: Endeavour, Fran Bambust.
  • Download hier het rapport.

Waarom kiezen voor
Urban Connector?

 

Bij ons krijg je geen klassieke of theoretische aanpak. We gaan meteen aan de slag met een creatieve mindset, gericht op echte resultaten en snelle acceptatie. Onze aanpak kijkt vooruit en brengt direct tastbare successen met zich mee.

Wil je weten hoe we voor jou het verschil kunnen maken?