Wie en wat beïnvloedt onze woonkeuze?

Vlaanderen moet spaarzamer met zijn ruimte omgaan. Dat betekent ook dat we anders moeten gaan wonen: meer in kernen en compacter. Om die transitie te realiseren, is het belangrijk te weten welke mensen, actoren en factoren verhuizers in hun woonkeuze beïnvloeden. Dat onderzochten Endeavour, Urban Connector en Customer Revolution i.o.v. het Vlaams Planbureau voor Omgeving tijdens het ‘Belevingsonderzoek naar beïnvloeders bij woonveranderingen en niet-veranderingen’.

 

Resultaat

  • We brengen in kaart welke mensen (bv. familie, peers, makelaars, …) en factoren (zoals de nabijheid van voorzieningen, veiligheid, groen, betaalbaarheid, …) iemands woonkeuze beïnvloedt, wanneer en hoe.
  • We leggen uit hoe die beïnvloeders op korte en lange termijn de woonkeuze bepalen.
  • We duiden de complexiteit van de woonkeuze a.d.h.v. persona’s.

Factsheet

  • Opdrachtgever: Vlaams Planbureau voor Omgeving, Departement Ruimte.
  • Partners: Endeavour & The Revolution.

Waarom kiezen voor
Urban Connector?

 

Bij ons krijg je geen klassieke of theoretische aanpak. We gaan meteen aan de slag met een creatieve mindset, gericht op echte resultaten en snelle acceptatie. Onze aanpak kijkt vooruit en brengt direct tastbare successen met zich mee.

Wil je weten hoe we voor jou het verschil kunnen maken?