Begeleiding Stadsatelier Oostende

Urban Connector ondersteunt Stadsatelier Oostende

Strategische partner van Stad Oostende en ruimtemakers

Het Stadsatelier Oostende is een expertengroep die zowel Stad Oostende als publieke en private bouwheren inspireert en adviseert over ruimtelijke ontwikkeling in Oostende. Daarnaast stimuleert het samenwerking tussen Stad Oostende, publieke en private bouwheren en maatschappelijke actoren om het Oostende van (over)morgen vorm te geven. Urban Connector (i.s.m. Hogent en Otherwhere) kreeg de opdracht om het Stadsatelier te ondersteunen in zijn rollen als ‘inspirator’, ‘adviseur’ en ‘facilitator’.

Drie trajecten

Urban Connector en partners ondersteunen het Stadsatelier d.m.v. drie trajecten:

 • ‘Oostende, diverse en leefbare woonstad aan zee’: via onderzoek, cocreatie, experimenten i.s.m. Stad Oostende en een Stadsdebat onderzoeken we hoe Oostende een aantrekkelijke woonstad kan zijn voor jong en oud.
 • ‘Oostende, dynamische attractiepool aan de Belgische kust’: via onderzoek, cocreatie en een Stadsdebat onderzoeken we hoe stadsontwikkeling een hefboom kan betekenen voor duurzame economie en toerisme in Oostende.
 • interne procesbegeleiding van het Stadsatelier om zijn positionering en dienstverlening verder scherp te stellen.

Resultaat

De ondersteuningsopdracht loopt nog tot april 2024. Het doel van de opdracht is om:

 • om samen met stakeholders van het SAO een breed gedragen visie op het Oostende van morgen uit te werken
 • samenwerking tussen het SAO, Stad Oostende, bouwheren en maatschappelijke actoren te versterken
 • Stad Oostende en publieke en private bouwheren een helder (en hands-on) kader te bieden voor stadsontwikkeling in Oostende
 • het proces voor de adviesverlening voor beeldbepalende projecten te stroomlijnen.

Factsheet

 • Opdrachtgever: Stadsatelier Oostende & AGSO.
 • Thema’s: wonen, zorg, senioren, mobiliteit, ruimtelijke planning, economie, toerisme, klimaatadaptatie, governance.
 • Methodes: Design Thinking, cocreatie, gedragsverandering, procesbegeleiding.
 • Partner: DRUM – Hogent & Otherwhere bv.

Zoek je ondersteuning bij innovatie? 

Pin It on Pinterest

Share This