IDCity Aalst – Koning Boudewijnstichting

Jongeren starten als sociaal ondernemer

IDCity: ‘Your City, Your Ideas’, een project van de Koning Boudewijnstichting, biedt jongeren tussen 16 en 25 de kans om hun verbindende idee voor hun stad in werkelijkheid om te zetten. 

Drie Aalsterse projecten

De Aalsterse editie van IDCity kende drie laureaten die een budget van 5.000 euro kregen en ondersteuning door Urban Connector:

  • Naturnus: een initiatief waarbij boven een ecologische, bio-afbreekbare urne een boom wordt geplant, gekozen door de overledene. Het is tegelijk een troostrijk levend monument waar nabestaanden elkaar kunnen ontmoeten en dat groen brengt in de stad.
  • Padvinder : een mobiliteitsapp voor mensen met een beperking. Die doet meer dan je traject plannen. Bij problemen stelt die oplossingen voor op basis van realtime data van openbaarvervoersmaatschappijen. De thuisblijvers blijven via tracking op de hoogte of kunnen te hulp worden geroepen.
  • SMMT (Senioren mee met technologie) laat senioren kennismaken met nieuwe technologieën en helpt hen, met hulp van jongeren, op weg. SMMT wil workshops organiseren, en ook naar woonzorgcentra trekken.

Aanpak

De laureaten kregen twee jaar lang zowel inhoudelijke als persoonlijke coaching bij het realiseren van hun traject. We ondersteunden de jonge sociale ondernemers op verschillende vlakken: in hun persoonlijk groeitraject, in hun traject als ondernemer, bij projectmanagement en -planning, research naar hun doelgroep, … 

Resultaat

Factsheet

  • Opdrachtgever: Prins Filipsfonds (Koning Boudewijnstichting)
  • Thema’s: zorg, sociaal ondernemen.
  • Methodes: onderzoek, Design Thinking, coaching
  • Partner: coach Silvia Derom.

“Karim dringt niet zijn ideeën op, maar helpt me om structuur te krijgen in mijn eigen ideeën. En hij heeft een groot netwerk waarvan ik gebruik mag maken”. Cedric, laureaat IDCity en (sociaal) ondernemer.

Ondersteuning nodig bij het ontwikkelen van ideeën?

Lees meer

‘We hebben jullie nodig’

‘We hebben jullie nodig’

Eind september ontmoette ZM Koning Filip de laureaten van het IDCity-project. IDCity is een initiatief van de Koning Boudewijnstichting dat jonge sociale ondernemers uit verschillende steden de kans biedt om een project te realiseren dat bijdraagt aan het...

Lees meer

Pin It on Pinterest

Share This