Design Sprints

Voor (lokale) besturen

Je hebt als (lokaal) bestuur nood aan een horizontale strategie of aanpak voor een lastige uitdaging. Maar je vindt het moeilijk om:

 • daarin de visie en beleidsprioriteiten van verschillende diensten in te verwerken of op elkaar af te stemmen.
 • antwoorden te vinden op de (tegengestelde) noden en verwachtingen van verschillende burgers en klanten.

 

Je hebt als lokaal bestuur een horizontale strategie uitgewerkt. Maar in de uitvoering komt geen schot in de zaak, bv. omdat:

 • er geen afstemming is tussen de acties,
 • er geen engagerende, overkoepelende visie bestaat
 • andere departementen zich niet betrokken of aangesproken voelen,
 • andere prioriteiten de uitvoering in de weg staan,
 • de plannen te theoretisch zijn en niemand weet hoe aan de slag te gaan, …

 

Voor buurt- en projectontwikkelaars

Je wil als projectontwikkelaar een grotere positieve maatschappelijke impact realiseren. Maar je weet niet altijd hoe. En je wil de realisatie van jouw project ook niet vertragen of in het gedrang laten komen. Bv.:

 • Je wil deelnemen aan een wedstrijd. Je zoekt nog inspiratie voor een concept en de samenstelling van je team.
 • Je wil het buurtgevoel in een nieuwe ontwikkeling versterken of aanwakkeren. Maar je weet niet hoe daar aan te beginnen.
 • Je wil in de loop van het verkoops- en bouwproces meer interactie met je (potentiële) klanten. Maar je weet niet goed hoe je medewerkers daarop te heroriënteren zonder dat kerntaken van jouw bedrijf in het gedrang komen.
 • Je ervaart ongerustheid of tegenstand in de buurt. Je zoekt een aanpak die de bezorgdheden van omwonenden, gemeentebestuur en je bedrijf verzoenen.
 • Je zoekt een sociale of economische invulling van een pand of publieke ruimte. Maar je bent op zoek naar ideeën.
 • Je wil buurtbewoners en andere stakeholders informeren en betrekken. Maar je weet niet hoe een participatietraject te integreren in je proces- of projectwerking.

 

Design Sprints: jouw expertise en vindingrijkheid beter benutten

Als overheidsorganisatie of bedrijf zit je op een schat aan expertise, inzichten en creativiteit. Je hebt dus zelf heel wat in handen om complexe vraagstukken aan te pakken. Alleen is het soms nodig om dat alles meer aan te boren, inzichten bij elkaar te leggen of uitdagingen vanuit een andere invalshoek te bekijken.

 

Wat zijn Design Sprints?

Met Design Sprints ontwerpen of bedenken we een innovatieve en gedragen aanpak voor complexe vraagstukken. Urban Connector gaat daarbij multidisciplinair te werk: ik verbind de expertise binnen je organisatie, en waar gewenst met die van stakeholders. We benaderen de uitdaging vanuit verschillende invalshoeken en vanuit de bril van verschillende doelgroepen.

 

Waarvoor zet ik Design Sprints in?

Je kan Design Sprints voor allerlei (lastige) uitdagingen opzetten. Ik zet Design Sprints onder meer in voor:

 • het uitschrijven van beleidsambities of een strategie
 • het uitdenken van een proces
 • het uitwerken van governance-modellen
 • het uitwerken van een participatietraject en communicatiestrategie.

 

Wat is het resultaat van een Design Sprint?

Je mag als resultaat van een Design Sprint het volgende verwachten:

 • heldere (gemeenschappelijke) projectdoelstellingen
 • concrete acties waarmee je aan de slag kan
 • zicht op randvoorwaarden
 • grotere betrokkenheid van de deelnemers
 • inzichten in noden en wensen van stakeholders of collega’s
 • een strategie die in cocreatie is uitgewerkt en waarvoor draagvlak bestaat.

 

Design Sprints voor tevreden klanten

Urban Connector zette Design Sprints op voor verschillende boeiende vraagstukken:

Geïnteresseerd in een Design Sprint voor jouw vraagstuk?

Pin It on Pinterest

Share This