De Stad Brugge liet een conceptstudie uitvoeren over de revitalisering van haar deelgemeente Zeebrugge. Het stadsbestuur gaat nu aan de slag met de aanbevelingen ervan. Cruciaal daarbij is het betrekken en engageren van Zeebruggenaren. Urban Connector ondersteunde de equipe van de Toekomst van Brugge bij het maken van een inspraak- en communicatieplan.

De context van de opdracht

Zeebrugge staat voor heel wat uitdagingen. Deze Brugse deelgemeente bestaat uit vier wijken die van elkaar gescheiden zijn door industrie en wegen met druk vrachtverkeer. Waar sommige buurten nog een hechte gemeenschap vormen, is dat in andere moeilijker door veel leegstand en het verdwijnen van handelszaken. Bij sommige bewoners bestaat daarom ook een gevoel van achterstelling door de overheid.

Architecture Workroom Brussels en partners voerden in opdracht van het stadsbestuur een conceptstudie uit over Zeebrugge. Daarin staan heel wat aanbevelingen om van deze deelgemeente een meer kwaliteitsvolle plek te maken om te wonen, werken, bezoeken en verblijven. Veel aanbevelingen kunnen maar op een lange termijn worden gerealiseerd en vragen de samenwerking van heel wat stakeholders van de Stad Brugge.

Samen de stad maken

De Stad Brugge schakelde Urban Connector in om mee een inspraak- en communicatieplan op te maken. Het plan beperkt zich niet tot het informeren van de Zeebruggenaren over de uitrol van de aanbevelingen van de conceptstudie. Ook de relatie tussen bewoners en stadsbestuur komen onder de aandacht.  Die relatie hechter maken gebeurt bijvoorbeeld door ‘samen de stad te maken’, zowel fysiek als sociaal.

De Toekomst van Zeebrugge

Logo van De Toekomst van Zeebrugge

Waarom dit zo een boeiende opdracht was

Zeebrugge is een boeiende plek. Een plek van paradoxen. Het is dorps en stedelijk tegelijk. Je vindt er zware industrie, maar even goed natuur. Als haven is het een poort op de wereld en tegelijk zijn buurten ingesloten door infrastructurele barrières. Dat allemaal stelt Zeebrugge voor grote uitdagingen op vlak van stadsontwikkeling,  leefkwaliteit en ondernemen. Maar als je er rondloopt, heb je wel een gevoel van ‘maakbaarheid’. Zeebrugge heeft elementen genoeg om er een unieke en boeiende plek van te maken. Een leuke uitdaging voor ieder die met stadsontwikkeling bezig is.

Ook de samenwerking met de equipe van de Toekomst van Brugge maakte dit een boeiende opdracht. Ine en Sofie hebben de uitdagende en boeiende taak om via participatie en communicatie projecten zoals de Toekomst van Zeebrugge tot bij de bewoners te brengen. Maar dat is alleen maar wat aan de buitenkant zichtbaar is. Ze zorgen ook voor het samenbrengen en motiveren van collega’s van andere stadsdiensten om gezamenlijk uitdagingen aan te gaan. De Stad Brugge kan zo op een holistische manier de projecten voor de Toekomst van Zeebrugge uitrollen.

Ondersteuning nodig voor strategie of beleid?

Andere projecten

Een belevingsonderzoek naar compact wonen in Vlaanderen

Een belevingsonderzoek naar compact wonen in Vlaanderen

Waarom kiezen mensen voor een compacte woning? Hoe ervaren ze hun woonsituatie? Endeavour, Urban Connector en Fran Bambust zochten dit uit in het ‘Belevingsonderzoek compact wonen’ i.o.v. het Vlaams Planbureau voor Omgeving. Met het onderzoek bieden we inzichten in...

Lees meer
‘We hebben jullie nodig’

‘We hebben jullie nodig’

Eind september ontmoette ZM Koning Filip de laureaten van het IDCity-project. IDCity is een initiatief van de Koning Boudewijnstichting dat jonge sociale ondernemers uit verschillende steden de kans biedt om een project te realiseren dat bijdraagt aan het...

Lees meer
Hebben we wel een baksteen in de maag?

Hebben we wel een baksteen in de maag?

Hebben we als Vlaming echt wel een baksteen in de maag? Of lijkt dat zo omdat we van jongsaf de boodschap ingeprent krijgen dat een vrijstaand huis buiten de stad de ideale woning is? Samen met Endeavour en Fran Bambust onderzoek ik voor het Vlaams...

Lees meer

Pin It on Pinterest

Share This