De workshops van Cedric en co, zoals kleinzonen die grootouders helpen met technologie

De workshops van Cedric en co, zoals kleinzonen die grootouders helpen met technologie

Jonge mensen stimuleren om ideeën uit te werken die hun stad ten goede komen: daar draait IDCity om, een van de projecten van het Prins Filipfonds. Cultuur, mobiliteit, werk, leren, sport, media, milieu, politiek… alle domeinen komen in aanmerking. In Aalst kwam zo het idee uit de bus voor workshops waar jongeren senioren (beter) leren omgaan met technologie.

“Veel bijgeleerd. Super vriendelijke en behulpzame jongens, voor herhaling vatbaar.” “Proficiat aan de jeugdige mensen die dit willen doen voor de ouderen. Chapeau!” “Al onze problemen zijn opgelost, de vragen die we hadden zijn allemaal beantwoord. Zeer vriendelijke jongens, zeer in de weer!”

Een kleine greep uit de commentaren van de deelnemers van de workshops van Cedric Van Eeckhout en zijn vrienden volstaat om te tonen dat hun initiatief zeer gewaardeerd werd door hun doelgroep: senioren die wat hulp kunnen gebruiken om met technologie om te gaan, met name met smartphone, tablet en computer.

 

Kleinzoon

“We kruipen in de rol van de kleinzoon die zijn grootmoeder helpt”, vertelt Cedric, “we halen er zelfs taart en een drankje bij en maken er een gezellige middag van.” Het was dan ook de gedachte aan zijn eigen mémé en pépé die de jonge student uit Aalst op het idee bracht van de workshops.

Als leerling in de richting ICT & engineering had hij stage gelopen bij FabLab Aalst. Zo was hij tijdens een technologieworkshop met kinderen aangesproken door één van de aanwezigen: of hij met zijn passie voor technologie geen zin had om deel te nemen aan IDCity in Aalst? IDCity is een ideeënwedstrijd voor jonge mensen: gedurende één volledige dag komen ze samen om hun idee voor hun stad door te denken en in een werkbaar plan om te zetten. Aan het eind van de dag stemmen ze onderling wie wint: drie of vier laureaten krijgen 5.000 euro en coaching om hun idee in de praktijk te brengen.

“Ik ging erheen met een vaag idee om ouderen te helpen met IT, want allicht heeft niet iedereen een kleinzoon met een passie voor technologie. Toen ik zag dat de meeste deelnemers wat ouder waren dan ik, dacht ik dat ik nooit zou winnen”, herinnert Cedric zich. “Maar ik kreeg blijkbaar de anderen toch achter het idee met mijn ‘pitch’ met wat humor.” Hij doopte zijn project SMMT: Senioren Mee Met Technologie.

“We hoefden de senioren niet te overtuigen met coole snufjes, ze zijn vanzelf erg gemotiveerd om te leren omgaan met technologie.”

 

Cool

In een eerste fase kon hij samenwerken met ZorgLab Aalst om een testpubliek van vier senioren samen te stellen. “Welke soort lessen wilden ze? Op welk niveau en op welke manier? Een interessante test waarbij ik mijn idee wat heb bijgesteld. Zo wilde ik de senioren laten kennismaken met virtual reality: door te tonen hoe cool nieuwe technologie kan zijn, wilde ik hen motiveren. Maar dat bleek helemaal niet nodig: ze waren gemotiveerd genoeg om te leren omgaan met de technologie die ze nu dagelijks kunnen gebruiken.”

Onderweg kon hij aankloppen bij zijn coach Karim Cherroud. “Ik heb al snel chaotisch veel ideeën tegelijk. Karim dringt niet zijn ideeën op, maar helpt me om structuur te krijgen in mijn eigen ideeën. En hij heeft een groot netwerk waarvan ik gebruik mag maken. Soms zag ik hem maandelijks, soms zelfs elke week, naargelang ik er nood aan had.”

Karim dringt niet zijn ideeën op, maar helpt me om structuur te krijgen in mijn eigen ideeën. En hij heeft een groot netwerk waarvan ik gebruik mag maken.

 

Aanpak op maat

Afgelopen voorjaar kon de volgende fase ingaan. Cedric had intussen zijn vrienden Nathan Everaert, Enes Yetim en Robin Van Calenbergh warm gemaakt om mee te doen als vrijwilliger. Via zijn coach kwam hij in contact met Utopia, de bibliotheek van Aalst, waar hij een lokaal kon gebruiken. “Een grote meevaller voor mijn budget was ook dat ik een tiental afgeschreven laptops kreeg van het bedrijf Sodexo. Ik besteedde de middelen van IDCity tot nu vooral aan de hosting van een website, de VR-installatie en promotie.”

Per zaterdag konden 16 deelnemers zich inschrijven voor ‘Digitale senioren’. De jongens gingen immers voor een aanpak op maat, en in een grotere groep zou dat niet meer lukken. “We hadden een soort les voorbereid, maar die hebben we snel opzij gelegd. De senioren kwamen immers zelf met allerlei praktische vragen. Nu, des te beter, want het doel was net om het heel individueel in te vullen. De deelnemers waardeerden dit: sommigen hadden al wel eens een cursus gevolgd, maar die was te gemakkelijk of te moeilijk, bleef te lang hangen bij een computerprogramma dat ze niet gebruikten, was te schools…”

 

Structureel

“Voor herhaling vatbaar”, zo staat op heel wat van de feedbackformulieren van de deelnemers. “Ook Utopia wil het graag tot een structureel aanbod maken”, vertelt Cedric. Hoe dat zal verlopen, wordt momenteel besproken. “In elk geval zal Utopia bijkomende vrijwilligers helpen werven, zodat we iets meer kunnen afwisselen. Alle jonge mensen met een voldoende kennis van technologie zijn welkom als vrijwilliger. Tot nu hadden we een mooie mix van een paar jongens die straf zijn in IT en enkele anderen die soms bij de lastigste vragen moeten passen, maar dan weer erg goed en geduldig zijn in de omgang met de senioren.”

Nu hij zelf aan hoger onderwijs begint aan HoWest in Brugge gaat hij niet meer bij alle workshops aanwezig zijn, maar zijn tijd inzetten om hopelijk ook in andere steden workshops op de sporen te zetten. Hij borrelt van de ideeën om op termijn bijvoorbeeld met bedrijven samen te werken om hun software meer af te stemmen op senioren. Of zelfs om ooit een bedrijf op te bouwen rond het centrale idee technologie toegankelijker te maken. “Dat zijn dromen voor later, hoor. In elk geval ben ik heel blij dat ik heb meegedaan aan IDCity. Deze ervaring helpt me erg vooruit voor wat ik wil bereiken. Technologie is mijn passie, daar word ik gelukkig van, dus mijn leven zal altijd rond technologie draaien.”

Meer info:

 

Maken we samen de stad?

Andere artikels

‘We hebben jullie nodig’

‘We hebben jullie nodig’

Eind september ontmoette ZM Koning Filip de laureaten van het IDCity-project. IDCity is een initiatief van de Koning Boudewijnstichting dat jonge sociale ondernemers uit verschillende steden de kans biedt om een project te realiseren dat bijdraagt aan het...

Lees meer
Van Thuis in de Stad tot Urban Connector: stadsmakers engageren en connecteren

Van Thuis in de Stad tot Urban Connector: stadsmakers engageren en connecteren

De kiemen van Urban Connector kan je terugbrengen tot mijn job bij het team stedenbeleid van de Vlaamse overheid. Ik ontdekte er mijn passie voor de stad en ontwikkelde er mijn voornemen om te helpen van steden duurzame en bruisende plekken te maken. Ik dook in boeiende thema’s zoals mobiliteit en stadsvernieuwing en bouwde met mijn collega’s ‘Thuis in de Stad’ uit tot een sterk merk.

 

Waarom dit zo een boeiende periode voor me was

Stadsatelier tijdens Trefdag Kind in de Stad

Stadsatelier tijdens Trefdag Kind in de Stad

Waar te beginnen? Ik kwam uit een hele andere ‘sector’ (nl. integratie en inburgering) en dook in een nieuwe wereld. Een wereld waar ik een boel nieuwe mensen leerde kennen. Vaak innovators die van onze steden en samenleving een betere plek willen maken. Ik ontmoette ontwerpers die met enkele schetsen een wijk kunnen herscheppen, mobiliteitsspecialisten die heel mijn kijk op ‘verplaatsen’ op zijn kop zette, doeners met weinig middelen maar met vele ideeën die erin slagen het leven van kinderen in de stad of hun wijkgenoten aangenamer te maken, ondernemers voor wie een betere samenleving de grootste winst betekent, ambtenaren die complexe stedelijke projecten opzetten en tot een goed einde brengen, …

 

Geknetter in het brein

Ik leerde elke dag bij. Het knetterde in mijn brein. Nu nog kijk ik met voldoening terug naar fijne momenten zoals:

  • de Trefdag Innovatie in de Stad in 2013 die ik in cocreatie met collega’s, experten en verenigingen vorm gaf en een template werd voor nog andere evenementen
  • mijn gesprekken met Tim Gill, Brits expert in kindvriendelijke steden en keynote speaker voor de Trefdag Kind in de Stad en bovenal een toegankelijk en aimabel man
  • mijn middaglunches of -wandelingen met collega Stefaan tijdens dewelke nieuwe ideeën in inzichten ontsproten
  • het lezen van ‘de file voorbij’ van Kris Peeters, een echte eye-opener over hoe we wonen, leven en ons verplaatsen
  • het samen voorbereiden van het stadsatelier ‘De burger in de stad. Samenhang tussen overheidsbeleid en burgerinitiatief’ met participatie-expert Koen Wynants. Toen was ie de duizendpoot van Antwerpen aan ‘t Woord, nu oprichter van Commons Lab Antwerpen.

 

Stadsmakers verbinden

Hoewel ik vrijwel dagelijks in contact kwam met mensen die op een of andere manier hun bijdrage leveren tot kwaliteitsvolle steden, kwamen ze naar mijn zin nog te weinig met elkaar in contact. De complexe realiteit van de stad vraagt niet alleen een gezamenlijke aanpak van academici, ondernemers, denkers en doeners, hypergeëngeerden, overheden, … maar ook een aanpak vanuit verschillende expertises. Door verhalen van sterke cases in binnen- en buitenland en nieuwe inzichten een platform te geven, heb ik actoren dichter bij elkaar weten te brengen en hen aangetoond wat de baten zijn van samen te werken en van elkaar te leren.

 

De ‘homo urbanus’ als vertrekpunt

De complexiteit van de stad heeft natuurlijk ook te maken met de ingewikkeldheid en eigenzinnigheid van de mens. En dat vraagt dus zowel een ‘user centered’ benadering van problemen en oplossingen als om inzichten in het gedrag van de ‘homo urbanus’. Iets wat toch nog veel beleidsmakers en stadsmakers over het hoofd zien. Elk fantastisch ontwerp, elke geweldige maatregel of gulle subsidie moet de toets met logische, onbewuste en banale keuzes van mensen doorstaan. En voor elke mens is er wel een reden om in de actie te gaan, of net niet.

 

Nudge

Daar is het waar ik met Urban Connector het verschil willen maken: mensen een duwtje geven om in actie te komen. Ik zoek naar incentives die mensen, bedrijven, overheden en organisaties aanzetten om zich te engageren voor een bruisende stad of een beloftevol project. Laat dit artikel alvast een duwtje (of een kleine por) zijn om kennis te maken en te ontdekken hoe we samen de stad kunnen maken.

Maken we samen de stad?

Andere artikels

De expert is dood, leve de neo-expert!

De expert is dood, leve de neo-expert!

Er is vandaag een probleem met hoe moderne organisaties en overheidsdiensten omgaan met, tja, problemen. Telkens wanneer er zich een lastig vraagstuk voordoet, zoeken ze een expert die, gezien zijn of haar lange lijst aan diploma’s en ervaring, dat wel zal...

Lees meer
En wat is jouw ‘waai’?

En wat is jouw ‘waai’?

In een kennismakingsgesprek kreeg ik van een andere ondernemer deze vraag voorgeschoteld. ‘Duurzaamheid’, antwoordde ik heel casual. Hij knikte begrijpend en we schakelden over op een ander onderwerp. Achteraf bedacht ik me dat dat wel het meest lullige...

Lees meer

Pin It on Pinterest