Naar een nieuwe aanpak van burgerparticipatie in Liedekerke

Naar een nieuwe aanpak van burgerparticipatie in Liedekerke

Liedekerke is een kleine gemeente met een bloeiend verenigingsleven. Toch ontstond er bij verschillende gemeentelijke adviesorganen een zekere participatiemoeheid. Het bestuur wilde weten hoe ze dan wel haar inwoners kan betrekken bij haar beleid en dienstverlening. Uiteraard haalden we onze inzichten uit een participatietraject over participatie.

 

Grote betrokkenheid

En participatie is ‘very much alive’ in Liedekerke. Dat bleek al van bij de start van het traject. Een 20 tot 40 deelnemers, voorspelde het gemeentebestuur. Het werden er meer dan 60. Een participatieavond, werden er twee. Maar vooral de vraag om gehoord te worden en ideeën en expertise te kunnen delen, met het bestuur én met andere inwoners, getuigde van een hoge betrokkenheid bij de Liedekerkenaren. De deelnemers zijn heel erg begaan met de ontwikkeling van hun gemeente en hebben de overtuiging dat ze daaraan kunnen bijdragen. Het traject leverde het gemeentebestuur daardoor ook heel wat tips en ideeën over de aanpak van participatie in de toekomst en een inzicht in welke thema’s de deelnemers na aan het hart liggen..

 

Belang van communicatie en informatie

Uit dit traject blijkt ook dat participatie en communicatie hand in hand gaan. De deelnemers leken niet de nood of wens te hebben om over alles rond de tafel te gaan zitten. Het is voor hen wel belangrijk te weten hoe wordt omgegaan met hun advies, hoe projecten evolueren en een vlot toegankelijke overheid te hebben. Een actief en transparante communicatieaanpak versterkt de betrokkenheid van burgers en vermindert ontevredenheid.

 

Waarom dit zo fijn was om te doen

Je hebt zo van die projecten waarbij de ‘vibe’ écht goed zit. Deze was zo eentje. Je zag zowel bij de gemeente (bestuur en medewerkers) een oprecht streven om participatie op de agenda te zetten en anderzijds geëngageerde burgers die het moment hebben aangegrepen om niet alleen hun ‘ding’ te zeggen, maar ook nieuwe ideeën en inzichten aan te brengen waarmee het bestuur concreet mee aan de slag kan. De leuke samenwerking met Eline, Eefje (De Stuyverij) en Ruben (Otherwere) maakten het voor mij helemaal af.

 

Artikel gemeentemagazine Liedekerke

De inzichten van je stakeholders leren kennen?

Andere referenties

Hebben we wel een baksteen in de maag?

Hebben we als Vlaming echt wel een baksteen in de maag? Of lijkt dat zo omdat we van jongsaf de boodschap ingeprent krijgen dat een vrijstaand huis buiten de stad de ideale woning is? Samen met Endeavour en Fran Bambust onderzoek ik voor het Vlaams...

Lees meer

Een ondernemershub in het hart van Oudenaarde

De oude, vervallen textielfabriek Saffre-frères in centrum Oudenaarde wordt de komende jaren een nieuwe groene en autoluwe woonwijk voor jong en oud. Het stadsbestuur en projectontwikkelaar Revive willen in de centrale hal van de fabriek ook plaats voor...

Lees meer
Projectsubsidie stadsvernieuwing voor de Normaalschoolsite in Lier

Projectsubsidie stadsvernieuwing voor de Normaalschoolsite in Lier

Stad Lier realiseert de volgende jaren in samenwerking met projectontwikkelaar Caaap een stadsvernieuwingsproject op de site van de vroegere Normaalschool. De stad ontvangt daarvoor van de Vlaamse regering een projectsubsidie voor stadsvernieuwing. Ik ondersteunde de Stad Lier met het finaliseren van de subsidieaanvraag.

Instituut vraagt om nieuwe invulling

In 2012 besliste de Artesis Hogeschool om haar campus in Lier, de historische ‘Normaalschool’, te sluiten en over te brengen naar Antwerpen. Een van de redenen daarvoor, is de hoge kost in onderhoud en gebruik van dit historisch erfgoed. Met deze beslissing verdween niet alleen een instituut uit Lier, maar dreigde het hart van de stad ook aan dynamiek in te boeten. De herontwikkeling van de site van de ‘Normaalschool’ werd daarmee cruciaal voor het (toekomstige) karakter van de stad en haar aantrekkelijkheid voor bewoners, bezoekers en ondernemers.

 

Woonwijk met ondernemershub

De stad Lier heeft nu concrete plannen om i.s.m. projectontwikkelaar Caaap (vroeger Vanhaerents Development) van de site van de Normaalschool een nieuwe, dynamische wijk te maken. De ontwikkeling heeft daarom zowel aandacht voor wonen als voor publieke functies. Zo komt er in de gebouwen van de Normaalschool een ondernemershub voor (creatieve) ondernemers en krijgt de wijk een buurtpaviljoen die publiek toegankelijk is. Daarnaast voorzien Stad Lier en Caaap doorwaadbare assen voor voetgangers en fietsers waardoor de nieuwe wijk verbonden wordt met de aangrenzende wijken en het stadscentrum.

 

Eerste projectsubsidie stadsvernieuwing voor Lier

Met dit project ontvangt de Stad Lier voor het eerst een projectsubsidie stadsvernieuwing. Ik ondersteunde de stad (en stadsontwikkelingsbedrijf SOLag) en Caaap met het finaliseren van de subsidieaanvraag. Met dit budget hebben de initiatiefnemers een extra hefboom om de voorziene publieke functies te realiseren.

Ondersteuning nodig voor strategie of subsidie?

Andere projecten

De Toekomst van Zeebrugge

De Toekomst van Zeebrugge

De Stad Brugge liet een conceptstudie uitvoeren over de revitalisering van haar deelgemeente Zeebrugge. Het stadsbestuur gaat nu aan de slag met de aanbevelingen ervan. Cruciaal daarbij is het betrekken en engageren van Zeebruggenaren. Urban Connector ondersteunde de equipe van de Toekomst van Brugge bij het maken van een inspraak- en communicatieplan.

De context van de opdracht

Zeebrugge staat voor heel wat uitdagingen. Deze Brugse deelgemeente bestaat uit vier wijken die van elkaar gescheiden zijn door industrie en wegen met druk vrachtverkeer. Waar sommige buurten nog een hechte gemeenschap vormen, is dat in andere moeilijker door veel leegstand en het verdwijnen van handelszaken. Bij sommige bewoners bestaat daarom ook een gevoel van achterstelling door de overheid.

Architecture Workroom Brussels en partners voerden in opdracht van het stadsbestuur een conceptstudie uit over Zeebrugge. Daarin staan heel wat aanbevelingen om van deze deelgemeente een meer kwaliteitsvolle plek te maken om te wonen, werken, bezoeken en verblijven. Veel aanbevelingen kunnen maar op een lange termijn worden gerealiseerd en vragen de samenwerking van heel wat stakeholders van de Stad Brugge.

Samen de stad maken

De Stad Brugge schakelde Urban Connector in om mee een inspraak- en communicatieplan op te maken. Het plan beperkt zich niet tot het informeren van de Zeebruggenaren over de uitrol van de aanbevelingen van de conceptstudie. Ook de relatie tussen bewoners en stadsbestuur komen onder de aandacht.  Die relatie hechter maken gebeurt bijvoorbeeld door ‘samen de stad te maken’, zowel fysiek als sociaal.

De Toekomst van Zeebrugge

Logo van De Toekomst van Zeebrugge

Waarom dit zo een boeiende opdracht was

Zeebrugge is een boeiende plek. Een plek van paradoxen. Het is dorps en stedelijk tegelijk. Je vindt er zware industrie, maar even goed natuur. Als haven is het een poort op de wereld en tegelijk zijn buurten ingesloten door infrastructurele barrières. Dat allemaal stelt Zeebrugge voor grote uitdagingen op vlak van stadsontwikkeling,  leefkwaliteit en ondernemen. Maar als je er rondloopt, heb je wel een gevoel van ‘maakbaarheid’. Zeebrugge heeft elementen genoeg om er een unieke en boeiende plek van te maken. Een leuke uitdaging voor ieder die met stadsontwikkeling bezig is.

Ook de samenwerking met de equipe van de Toekomst van Brugge maakte dit een boeiende opdracht. Ine en Sofie hebben de uitdagende en boeiende taak om via participatie en communicatie projecten zoals de Toekomst van Zeebrugge tot bij de bewoners te brengen. Maar dat is alleen maar wat aan de buitenkant zichtbaar is. Ze zorgen ook voor het samenbrengen en motiveren van collega’s van andere stadsdiensten om gezamenlijk uitdagingen aan te gaan. De Stad Brugge kan zo op een holistische manier de projecten voor de Toekomst van Zeebrugge uitrollen.

Ondersteuning nodig voor strategie of beleid?

Andere projecten

Hebben we wel een baksteen in de maag?

Hebben we als Vlaming echt wel een baksteen in de maag? Of lijkt dat zo omdat we van jongsaf de boodschap ingeprent krijgen dat een vrijstaand huis buiten de stad de ideale woning is? Samen met Endeavour en Fran Bambust onderzoek ik voor het Vlaams...

Lees meer

Een ondernemershub in het hart van Oudenaarde

De oude, vervallen textielfabriek Saffre-frères in centrum Oudenaarde wordt de komende jaren een nieuwe groene en autoluwe woonwijk voor jong en oud. Het stadsbestuur en projectontwikkelaar Revive willen in de centrale hal van de fabriek ook plaats voor...

Lees meer
Het belang van een sterke boodschap bij stadsontwikkeling

Het belang van een sterke boodschap bij stadsontwikkeling

‘Is Mechelen een stad die mensen tegen hun zin hebben zien verkleuren, of is Mechelen een stad waar iedereen zich goed voelt?’ Met deze retorische vraag in een interview in De Morgen (10.06.2017) illustreert burgemeester Bart Somers hoe een narratief onze kijk op de samenleving beïnvloedt en er ons doet naar handelen. Een sterk narratief helpt de realiteit te scheppen die je beoogt.

Gebruik van een sterke boodschap in stadsontwikkeling is cruciaal

Onze steden kennen vandaag grote veranderingen. Ze trachten elk antwoorden te bieden op de steeds sneller veranderende maatschappij. Ze rollen grote projecten uit die het leven in de stad aangenamer maken. Maar om die projecten te doen slagen heeft de stad steeds meer de steun nodig van haar kritische burgers en stakeholders. Acceptatie, participatie en eigenaarschap van burgers, vormen de sleutel tot het welslagen van stadsprojecten. Een sterk verhaal dat je beleid of je project ondersteunt, is daarbij cruciaal. Maar hoe kom je tot een sterk narratief? Onderstaande tips helpen je op weg.

Gebruik een boodschap die verbindt

Een eerste stap is het creëren van een narratief dat verbindt. Te vaak, zo getuigt Bart Somers in De Morgen, wordt over diversiteit gesproken als ‘een verhaal van verlies. Voor autochtone mensen die zich niet meer op hun gemak voelen, en voor allochtone mensen die er nooit bij horen. Mechelen kiest voor een verhaal dat inclusief is. Ongeacht de achtergrond of herkomst van elke Mechelaar, hij of zij is een burger die trots mag zijn op de stad. Elk bouwt mee aan de stad’.

Werk samen

Collaborare è Bologna

Bologna als city of commons

De Italiaanse stad Bologna toont hoe letterlijk samen-werken en samen bouwen aan de stad, stadsontwikkeling een boost geeft. Sinds Bologna er heeft voor gekozen om zich heruit te vinden als stad van commons, bruist de stad als nooit tevoren. Voor burgers is het sinds enkele jaren wettelijk mogelijk om de stad te cocreëren en ingrepen te doen in de openbare ruimte. Het stadsbestuur durft daarbij een stap terug te zetten en het initiatief over te laten aan haar bewoners. De nieuwe baseline van Bologna, ‘Collaborare è Bologna’ – ‘Samenwerken is Bologna’ is dus heel letterlijk te nemen.

Zorg dat je boodschap ook binnen je organisatie weerklank vindt

Samenwerken betekent niet alleen een partnerschap aangaan met je burgers of andere stakeholders. Ook de medewerkers binnen je organisatie moeten overtuigd zijn van je narratief. Ze zijn je eerste ambassadeurs. De stad Bologna heeft daar rekening mee gehouden in haar beleid als stad van de commons. Ze bereidt haar medewerkers voor op hun nieuwe rol, onder meer door het geven van opleidingen om burgerinitiatieven te faciliteren.

Ook dichter bij huis gaan stadsbesturen over tot een nieuwe aanpak vanuit de organisatie. ‘De Toekomst van Brugge’ is een geslaagd beleidsinitiatief dat stadsbestuur en inwoners met elkaar in dialoog brengt. ‘De Toekomst van Brugge’ heeft echter ook geleid tot interne veranderingen bij de stadsdiensten. Het veranderingstraject ‘NENO’ (Naar Een Nieuwe Organisatie) zorgde onder meer voor de oprichting van een strategische cel en een territoriaal georganiseerde coördinatiecel met sectorverantwoordelijken. Daarnaast is er een intern ‘lerend netwerk participatie’ dat collega’s betrekt bij de dialoog met bewoners.

Walk the talk

Een verhaal uitdragen is niet alleen een kwestie van ‘storytelling’, maar ook van ‘storydoing’. Een narratief gaat niet alleen over woorden. Je burgers en stakeholders stappen maar mee in je verhaal wanneer je er zelf naar handelt. Ze raken overtuigd doordat je het goede voorbeeld geeft of doordat ze ervaren dat jouw stadsproject voor hen positieve veranderingen met zich meebrengt. Tien jaar terug stonden de meeste inwoners van de Sloveense hoofdstad Ljubljana niet bepaald te springen voor een inperking van het autoverkeer. Ondertussen is hun stad een van de meest leefbare ter wereld door de creatie van een ruimte van tien hectare waar fietsers, wandelaars en openbaar vervoer baas zijn. Dit stadsproject verminderde de uitstoot van uitlaatgassen met zeventig procent. Nu is er wel  een hoge tevredenheid bij de inwoners.

Bici Bolzano

Enkele honderden kilometers naar het westen is er nog een mooi voorbeeld van hoe daden een narratief versterken. Het Italiaanse Bolzano ontpopte zich in een tiental jaar tot een ware fietsstad. Waar vele wannabe-fietssteden het vooral moeten hebben van ludieke of hippe campagnes, voert Bolzano de daad bij het woord. De stad beschikt over een uitgebreide en hoogstaande fietsinfrastructuur met bijhorende signalisatie die je verder enkel in Nederland en Scandinavië vindt.

 

Versterk je verhaal met een aantrekkelijke verpakking

Om je verhaal te ‘verankeren’ is het cruciaal om de beleving die je creëert, te vertalen naar sterke campagnes en een herkenbare visuele identiteit. Zo weerspiegelt het merk ‘Bici Bolzano’ de fijne fietservaring in de stad. De stad investeerde daarvoor in een sterk logo, campagnes naar verschillende doelgroepen zoals jongeren of bezoekers aan de stad en evenementen zoals fietscompetities tussen wijken of meerdaagse fietsfestivals.

Stadsmagazine Aalst

Stadsmagazine Aalst

Een geslaagde branding kan ook een belofte inhouden van wat zal komen. Neem bijvoorbeeld de nieuwe huisstijl van de stad Aalst: ‘Aalst vergeet je nooit’. Tot voor kort kon je je nog smalend over deze baseline uitlaten. De beloftevolle projecten die de stad sinds enkele jaren uittekent en de vele initiatieven van burgers en ondernemers geven deze slogan toch vooral een positieve connotatie. Het verbindt medewerkers van de stad met hun engagement voor hun stad en maakt de immer kritische en tegelijk chauvinistische Aalstenaar nog trotser op zijn stad. Deze positieve beeldvorming geeft elke betrokkene nog meer goesting om de ‘brand promise’ en het narratief waar te maken met concrete realisaties.

Conclusie: leading by example

Een sterk verhaal is een belangrijke hefboom om burgers te engageren en een bijdrage te laten leveren aan de ontwikkeling van hun stad. Naast de steden die ik in dit artikel vernoem, zijn er nog talloze andere die de kracht van een verhaal bewijzen. De kracht van een verhaal zit ‘em echter niet (enkel) in een catchy slogan en een mooie huisstijl. Willen we de kritische burger mee aan boord halen, dan vergt dit in de eerste plaat authenticiteit en eigen engagement van de initiatiefnemer van een stadsproject. M.a.w.: stadsbesturen, toon ons hoe onze steden er in de toekomst kunnen uitzien en vertel ons hoe we er samen een betere plek voor ons allen van kunnen maken.

Maken we samen de stad?

Andere artikels

En wat is jouw ‘waai’?

In een kennismakingsgesprek kreeg ik van een andere ondernemer deze vraag voorgeschoteld. ‘Duurzaamheid’, antwoordde ik heel casual. Hij knikte begrijpend en we schakelden over op een ander onderwerp. Achteraf bedacht ik me dat dat wel het meest lullige...

Lees meer
Van missie naar praktijk. Van praktijk naar branding.

Van missie naar praktijk. Van praktijk naar branding.

Hoe breng je als projectontwikkelaar duurzame stadsontwikkeling in de praktijk? Hoe doe je dat in samenwerking met je klanten en stakeholders? En hoe communiceer je met hen hierover? Urban Connector gaf Van Roey Vastgoed hierover advies aan een fijn en multigetalenteerd team.

Waar ging de opdracht over?

Van Roey Vastgoed wil als bedrijf een nieuwe koers varen waarbij het de mens centraal stelt en mee bouwt aan levendige, comfortabele en duurzame leefomgevingen. Urban Connector hielp het team van Van Van Roey Vastgoed om hun missie concreet te maken. Wat betekent het om de mens centraal te zetten? Wat zijn duurzame leefomgevingen? Hoe kunnen we dit binnen onze projectontwikkeling realiseren?

Urban Connector: advies aan Van Roey VastgoedSamen met Van Roey Vastgoed stelden we een missie en manifest op en stelden concrete acties voorop om aan duurzame stadsontwikkeling te doen. Dat vormde op zijn beurt de basis voor een sterke communicatiestrategie en -boodschap.

Wat vond de klant ervan?

“Ik ben heel tevreden met het advies”, aldus Bert Grugeon, algemeen-directeur van Van Roey Vastgoed. “Karim heeft ons op een andere manier naar onze werking leren kijken. Hij toonde ons hoe onze projectwerking en -communicatie niet op zichzelf te zien maar te benaderen vanaf het ‘corporate niveau’. Karim heeft daarmee, ondanks de korte doorlooptijd van de opdracht, een goede analyse gebracht van wat gaande is in een specifieke sector. Iets wat als buitenstaander niet evident is.”

Waarom vond ik dit een boeiende opdracht?

Van Roey Vastgoed is een bedrijf in volle ontwikkeling dat een nieuwe koers uitzet. ‘Anciens’ met veel ervaring en nieuwe collega’s met een frisse blik, werken daar samen aan. Op zich is dat al een fijne context voor een opdracht. Het meest boeiende echter, is dat Van Roey Vastgoed als bedrijf zijn rol wil opnemen in de ontwikkeling van meer duurzame en aangename steden en kernen in Vlaanderen. Het doet dat vanuit de overtuiging dat respect voor mensen, klanten en omgeving ook zorgt voor duurzaam succes. En aan die ontwikkeling helpt Urban Connector graag mee.

Ondersteuning nodig voor strategie of communicatie?

Andere projecten

Hebben we wel een baksteen in de maag?

Hebben we als Vlaming echt wel een baksteen in de maag? Of lijkt dat zo omdat we van jongsaf de boodschap ingeprent krijgen dat een vrijstaand huis buiten de stad de ideale woning is? Samen met Endeavour en Fran Bambust onderzoek ik voor het Vlaams...

Lees meer

Een ondernemershub in het hart van Oudenaarde

De oude, vervallen textielfabriek Saffre-frères in centrum Oudenaarde wordt de komende jaren een nieuwe groene en autoluwe woonwijk voor jong en oud. Het stadsbestuur en projectontwikkelaar Revive willen in de centrale hal van de fabriek ook plaats voor...

Lees meer
De merkessentie van een projectontwikkelaar

De merkessentie van een projectontwikkelaar

Vanhaerents Development (ondertussen Caaap) is een projectontwikkelaar die sinds lang gekend is om de integratie van hoogstaande architectuur in stadsvernieuwingsprojecten. Ondertussen besteden ook andere bedrijven toenemende aandacht aan kwalitatieve stedenbouw. In die veranderende markt is het nodig je merkessentie steeds scherp te hebben. Urban Connector zorgde voor ondersteuning.

 

Toewijding voor een plek

Het toepassen van hoogstaande architectuur tot zelfs de creatie van landmarks, zijn natuurlijk heel kenmerkend voor de projecten van Vanhaerents Development. Maar in mijn begeleidingsopdracht kwam ik er al vrij snel op uit dat dat niet altijd een doel op zich is. De realisatie van kwalitatieve stedenbouw toont vooral een grote toewijding van management en medewerkers voor de plekken die ze ontwikkelen. Daarin schuilt een ambitie om buurten, stadscentra en gemeenten mooier en aangenamer te maken voor bewoners en bezoekers. Ik vind daarom de rebranding van het bedrijf naar Caaap die het communicatiebureau d’Artagnan heeft begeleid, uiterst geslaagd. Het nieuwe merk heeft de merkessentie van het bedrijf heel goed weten te vatten en verbeelden.

 

Boeiende start voor Urban Connector

Wanneer ik op deze opdracht terug kijk, geeft het toch voldoening te zien dat verschillende elementen uit mijn begeleiding hun weg hebben gevonden naar het nieuwe merk ‘Caaap’. Dit was ook een van mijn eerste opdrachten met Urban Connector. Ik bedank daarom graag het bedrijf om dit soort opdracht toe te vertrouwen aan een startende ondernemer.

 

Ondersteuning nodig voor jouw strategie of communicatie?

Andere referenties

Hebben we wel een baksteen in de maag?

Hebben we als Vlaming echt wel een baksteen in de maag? Of lijkt dat zo omdat we van jongsaf de boodschap ingeprent krijgen dat een vrijstaand huis buiten de stad de ideale woning is? Samen met Endeavour en Fran Bambust onderzoek ik voor het Vlaams...

Lees meer

Een ondernemershub in het hart van Oudenaarde

De oude, vervallen textielfabriek Saffre-frères in centrum Oudenaarde wordt de komende jaren een nieuwe groene en autoluwe woonwijk voor jong en oud. Het stadsbestuur en projectontwikkelaar Revive willen in de centrale hal van de fabriek ook plaats voor...

Lees meer

Pin It on Pinterest