Over OverKop

In een OverKop-huis kunnen jongeren tot 25 jaar gewoon binnen en buiten lopen en allerlei leuke activiteiten doen. Het is een veilige plek waar ze ook een luisterend oor vinden en beroep kunnen doen op professionele therapeutische hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen. OverKop wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen organisaties uit het jeugdwerk, de jeugdhulp en de Geestelijke Gezondheidszorg.

 

OverKop Oostende: van pioniershuis tot ecosysteem

Het Overkop-huis in Oostende is één van vijf pioniershuizen in Vlaanderen. De werking werd opgezet door één organisatie. Deze organisatie werkte op ‘ad hoc’-basis samen met andere organisaties. Maar om recht te hebben op subsidies door de Vlaamse overheid, is een geïntegreerde werking tussen partners nodig. Ondanks verschillende pogingen van de betrokken organisaties, lukte dat niet. Zowel een conflictueuze geschiedenis, verschil in visie en de coronamaatregelen, zorgden voor vertraging in de opstart van een geïntegreerde samenwerking.

Via diepte-interviews en cocreatiesessies met de partnerorganisaties, legden we de basis voor een geïntegreerde samenwerking. Deze aanpak zorgde ervoor dat:

  • frustraties benoemd werden
  • de partners elkaar formeel en informeel beter hebben leren kennen
  • de meerwaarde van samenwerken voor iedereen duidelijk en tastbaar is geworden
  • de partnerorganisaties samen concrete stappen hebben gedefinieerd die moeten leiden tot een échte geïntegreerde werking
  • voor iedereen helder is hoe ook de volgende stap naar een ecosysteem kan worden gezet.

Resultaat

  • De partnerorganisaties kennen elkaar beter.
  • Concrete doelstellingen en acties voor een geïntegreerde samenwerking.
  • Een aanzet tot een operationeel plan voor OverKop Oostende.

Factsheet

  • Opdrachtgever:,Stad Oostende.
  • Partner: Otherwhere bv.

Waarom kiezen voor
Urban Connector?

 

Bij ons krijg je geen klassieke of theoretische aanpak. We gaan meteen aan de slag met een creatieve mindset, gericht op echte resultaten en snelle acceptatie. Onze aanpak kijkt vooruit en brengt direct tastbare successen met zich mee.

Wil je weten hoe we voor jou het verschil kunnen maken?