Digitale inclusie

In Oostende en haar buurgemeenten woont een groot aantal kwetsbare burgers. Hun zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie verhogen, is voor de lokale besturen en verschillende organisaties in de regio een belangrijk streefdoel. De digitale kloof maakt deze uitdaging nog groter. De digitale kloof dichten staat daarom al verschillende jaren hoog op de beleidsagenda van Stad Oostende en vzw Perspectief. Werk maken van ‘e-inclusie’ betekent immers ook dat we bij de meest kwetsbaren onder ons de competenties versterken om volwaardig deel te nemen aan de samenleving.

 

Aanpak & samenwerking van 20 organisaties

We ondersteunden Stad Oostende en vzw Perspectief met het uitwerken van:

  • de doelstellingen voor twee Digibanken (regionale samenwerkingsverbanden voor e-inclusie, gesubsidieerd door de Vlaamse overheid)
  • de concrete acties die daarbij worden opgezet
  • het opzetten van een samenwerkingsverband met een twintigtal lokale besturen en social profit-organisaties.

Dat ondersteuning deden we op basis van ideatiesessies en (strategische & redactionele) begeleiding bij het uitschrijven van subsidieaanvragen.

Resultaat

  • Een ruim samenwerkingsverband met organisaties en gemeenten in regio Oostende.
  • Twee digitbanken.
  • 985.000 euro subsidie.

Factsheet

  • Opdrachtgever: Stad Oostende.
  • Partner: Otherwhere bv.

Waarom kiezen voor
Urban Connector?

 

Bij ons krijg je geen klassieke of theoretische aanpak. We gaan meteen aan de slag met een creatieve mindset, gericht op echte resultaten en snelle acceptatie. Onze aanpak kijkt vooruit en brengt direct tastbare successen met zich mee.

Wil je weten hoe we voor jou het verschil kunnen maken?