Aanpak

Aan de slag met complexe uitdagingen

Overheden, ondernemingen en organisaties staan vaak voor complexe (maatschappelijke) uitdagingen. Bij deze “wicked problems” werken verschillende factoren op elkaar in:

 • verschillende vraagstukken of maatschappelijke opgaves die samen komen
 • de slagkracht en cultuur van je organisatie
 • je relatie met burgers en stakeholders en hun relaties onderling
 • je communicatie en positionering.

Strategieën en ingrepen die geen rekening houden met hoe die factoren op elkaar inwerken, lossen niets op:

 • uitgeschreven strategieën vinden geen weerklank binnen en buiten de organisatie en blijven dode letter
 • ze verschuiven, verergeren of creëren nieuwe problemen en hogere kosten
 • er is meer ontevredenheid en minder draagvlak bij burgers, stakeholders, medewerkers.

 

“Geen technische of academische benadering maar een flexibele manier van inspelen op kansen”.

Karel Vanackere

Directeur, AGSO Oostende

Flexibele en duurzame aanpak

Urban Connector zorgt ervoor dat je toch een snelle start kan nemen terwijl je tegelijkertijd werkt aan een duurzame langetermijnaanpak.

Dat kan op verschillende manieren:

 • Via Designsprints en cocreatie verbind ik de (multidisciplinaire) kennis binnen en buiten je organisatie en reik nieuwe ideeën aan.
 • Met procesbegeleiding en participatiesessies link ik inhoudelijke expertise met het bouwen aan draagvlak binnen en buiten je organisatie.
 • Ik versterk je beleid, project of proces met een verbindend en engagerend verhaal.
 • Ik doe (gedrags)onderzoek en zet de bevindingen ervan om naar de praktijk.

 

In mijn aanpak:

 • hanteer ik steeds een brede, horizontale blik.
 • werk ik ‘user centered’: in de analyse en het bedenken van oplossingen vertrekken we vanuit inzichten in de noden, wensen, dromen en het gedrag van stakeholders (burgers, ondernemers, andere departementen van je organisatie, …).

 

Team op maat

Elk complex probleem is (net iets) anders. Ik laat me daarom voor jouw project versterken door een team op maat. Ik werk onder meer samen met service designers, architecten, communicatie-experten, onderzoekers, coaches en creatieve makers.

 

Wat levert het op?

Mijn klanten:

 • kunnen meteen aan de slag met het tacklen van hun probleem en weten hoe ze tegelijk iets duurzaam kunnen uitbouwen.
 • hebben betrokken stakeholders en weten hoe die ook verder in het proces te engageren.
 • beschikken over een sterke visie die rekening houdt met veranderingen en onzekerheid.
 • kunnen burgers en stakeholders verbinden met een engagerend verhaal.

Sta je voor een complex vraagstuk?

Recente projecten

Een ondernemershub in het hart van Oudenaarde

Een ondernemershub in het hart van Oudenaarde

De oude, vervallen textielfabriek Saffre-frères in centrum Oudenaarde wordt de komende jaren een nieuwe groene en autoluwe woonwijk voor jong en oud. Het stadsbestuur en projectontwikkelaar Revive willen in de centrale hal van de fabriek ook plaats voor...

Lees meer

Pin It on Pinterest

Share This